graan
sla
paddenstoelen
spinazie
banner7
banner8
banner6
banner5
banner10
banner12
banner11
demonstratie
Trial Version, Powered By DNNGo
Nieuws
Rassenproeven aardappelen - groeiseizoen 2020

In 2020 lagen er op zes locaties rassenproeven met aardappelen aan in diverse regio’s in Vlaanderen. Het ging zowel over industrierassen (friet of chips) als rassen bestemd voor thuisverkoop (vastkokend of bloemig). Door de regionale spreiding van de proefvelden zijn er altijd verschillen in groeiomstandigheden, zelfs binnen het kleine Vlaanderen. Het groeiseizoen 2020 werd gekenmerkt door lange perioden van droogte en heel wat (zeer) warme dagen.  

 
Adviesfilmpjes ondersteunen melkveehouders in Westhoek en daarbuiten (deel 1)

Door de geldende coronamaatregelen was advies verstrekken aan individuele melkveehouders de afgelopen maanden niet evident. Bovendien werden studiedagen, lesmomenten, bijeenkomsten en groepsrondleidingen van de agenda geschrapt. “In ons LEADER-project hadden we nochtans de ambitie om sterk in te zetten op mondelinge adviesverlening om de bedrijfsvoering van melkveehouders in de Westhoek te versterken", vertelt Ilse Louwagie, praktijkonderzoeker en adviseur melkvee. Om jou in deze tijden van beperkte contacten alsnog te voorzien van praktische tips lanceren we een reeks adviesfilmpjes.

Nieuws uit het ECOPAD-project
In het Interreg-project ECOPAD werken zeven Vlaamse, Waalse en Franse onderzoekspartners samen rond de principes van geïntegreerde bestrijding. Twee keer per jaar verzamelen ze hun onderzoeksresultaten in een ECOPAD-nieuwsbrief. In deze editie brengen ze onder meer verslag uit van het onderzoek naar een geïntegreerde beheersing van Drosophila suzukii en trips in aardbeien en Phytophthora in witloof.
VDAB en Boerenbond ondersteunen melkveehouders bij aanwerven van werknemers

Uit een enquête blijkt dat 65% van de landbouwers niet tevreden is met hun drukke werkschema. Toch overweegt slechts 18% om een extra arbeidskracht aan te werven. Ze hebben nood aan begeleiding bij onder andere de opvolging en navolging van regelgeving, personeelsadministratie of werkorganisatie. Eind 2020 organiseerde Inagro digitale infomomenten voor melkveehouders. Lien Leroy van VDAB had het over de individuele beroepsopleiding (IBO) en Jeroen Boudewijns van Boerenbond gaf info over het financiële luik bij de aanwerving van een werknemer. We zetten de conclusies uit de workshops even op een rijtje.

Modderoverlast vermijden en erosieverplichtingen: wat is mogelijk?

Intussen zijn de randvoorwaarden erosie in hun huidige vorm al enkele jaren van kracht op rode en paarse percelen. Ook los van de verplichtingen zijn heel wat nuttige ingrepen mogelijk om modderoverlast te vermijden. Weet jij al hoe je dat dit teeltseizoen zal aanpakken? We zetten je kort op weg.

Snel uitverkochte witloofteeltkits opgehaald in een drive-in

Op woensdag 13 januari deelden we onze befaamde witloofteeltkits uit. Succesvol als altijd reserveerden scholen ze dit keer in een recordtempo: op één dag tijd was het aanbod volledig uitverkocht. Het uitdeelmoment in Inagro en het Boeverbos organiseerden we als een heuse coronaproof drive-in.

Webinar in de kijker: Voeding voor de zorg, zorg voor de voeding

Een gezond voedingspatroon is essentieel voor een goede gezondheid. Hoe helpt voeding ons om gezond te zijn en dat ook te blijven? Iedereen heeft baat bij voeding die meer afgestemd is op zijn of haar noden. Grondig onderzoek naar de gezondheidseffecten van voedingsmiddelen en voedingspatronen is daarom nodig. Verschillende kennispartners in de zorg- en voedingssector, waaronder Inagro, nemen daarin het voortouw. Hoe kan onze voedingssector zijn aanbod zo goed mogelijk afstemmen op een gezond voedingspatroon? Hoe kan voeding beter opgenomen worden in een globale behandeling van zorgbehoevenden? Je komt het te weten tijdens de webinar "Voeding voor de zorg, zorg voor de voeding" op 25 maart.

Rassenproef courgette zomer 2020

Vorige zomer legden we een rassenproef met courgette aan. In deze proef met 14 rassen zochten we naar nieuwigheden met potentieel. Mirza (Clause) was als oude waarde outstanding met bijna 30 marktbare vruchten/plant. Het nieuwe ras HMC 24132 (Clause) en het gekende ras Explorer (Gautier) volgden met een kleine 10% lagere productie. Ook HMC 24113 (Clause), Onega (Bejo), Zefiros (Syngenta) en Milos (Syngenta) scoorden behoorlijk. Ladoga (Bejo) kon de goede resultaten van verleden jaar niet bevestigen, en ook Keesha (Enza) viel door kleurafwijking tegen. Na bewaring kwamen HMC 24132 en Milos (Syngenta) het best voor de dag.

Hennep telen in Vlaanderen voor textieltoepassingen

Begin januari ging het project Hemp4Textiles van start. Het project komt voort uit de vraaggedreven opportuniteit, zowel vanuit de landbouwsector als de textielsector, om hennep te telen met het oog op productie van hoogwaardige lange vezels voor textieltoepassingen. Wat we precies allemaal willen ondernemen in dit project, lees je in dit nieuwsbericht.

Aanleg proef zeer laat uitlopende notenvariëteiten in agroforestry

Walnoot is een populaire keuze bij Vlaamse en Nederlandse pioniers in agroforestry. Zeer laat uitlopende variëteiten vormen mogelijks een extra troef in agroforestry. Voorlopig zijn deze niet commercieel beschikbaar en zijn teeltrelevante eigenschappen onvoldoende gekend. In samenwerking met landbouwers en notenexperten starten we een langlopende proef met zeer laat uitlopende variëteiten. Zonet gingen de eerste bomen in de grond!  

Agenda
Publicaties
12.01.21 - FERM! - editie 2021

Alle West-Vlaamse land- en tuinbouwers krijgen het jaarlijkse tijdschrift "FERM!" per post in hun brievenbus. Nam jij het al even door? Het magazine zit boordevol interessante artikels en inspireert je in verschillende thema's, waaronder energie, innovatie, bodem en verbreding. De publicatie komt tot stand in een samenwerking tussen het provinciebestuur, Inagro en VLM.

01.12.20 - Alle resultaten uit Pocket Power gebundeld in onderzoeksrapport

Door stijgende prijzen vormt energie een steeds bepalendere kostenpost in het economisch plaatje van land- en tuinbouwbedrijven. Tegelijkertijd blijven veel reststromen op landbouwbedrijven onbenut (mest, groenteresten, ...) en kunnen ze voor overlast zorgen, bv. geur, nutriëntuitloging en broeikasgasemissies. Pocketvergisting van deze restromen kan zorgen voor invulling van de energievraag van het bedrijf op vlak van elektriciteit en voor een deel ook van warmte via warmte-krachtkoppeling (WKK). Lees alle resultaten uit Pocket Power in dit onderzoeksrapport.

 
06.10.20 - Van afval naar inkomstenbron

Die slogan was de rode draad van het BioBoost-project. Een derde van het geproduceerde voedsel wordt verspild, waarvan ongeveer de helft bij de teelt van gewassen. De projectpartners ontwikkelden een strategie om verspilling te verminderen en economisch haalbare alternatieven te ontwikkelen. Via deze brochure  werden beleidsmakers, onderzoekers, maar ook tuinbouwers en consumenten geïnformeerd over de kernelementen van die strategie.