graan
sla
paddenstoelen
spinazie
banner7
banner8
banner6
banner5
banner10
banner12
banner11
demonstratie
Trial Version, Powered By DNNGo
Droogte 2020 - update 24/06

Door de aanhoudende droogte besliste de West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé na overleg met de Vlaamse Droogtecommissie om beperkende maatregelen op te leggen in West-Vlaanderen. Op www.inagro.be/droogte houden we je op de hoogte van de droogtemaatregelen.

Corona 2020

Inagro garandeert zijn advies- en dienstverlening tijdens de coronacrisis. Op www.inagro.be/corona bundelen we al onze kennis over de coronamaatregelen.

Nieuws
De parameter ‘Ruw Vet’ werd recent toegevoegd aan ons uitgebreide gamma analyses voor plantaardig* en dierlijk materiaal

Vet is een belangrijk bestanddeel in vele producten en levert een niet te onderschatten bijdrage aan de energiewaarde. Inagro investeerde in een Soxhlet opstelling om deze analyse mogelijk te maken.   

 
Onkruidbestrijding 2.0 met slimme combinatie van chemie en techniek

Door het wegvallen van herbiciden en erkende toepassingen wordt het steeds moeilijker om de percelen onkruidvrij te houden. In een aantal teelten gaan we na in welke mate het mogelijk is om herbicidetoepassingen geheel of gedeeltelijk te vervangen door een mechanische bestrijding. Het gebruik van praktijkrijpe en betaalbare machines staat daarbij centraal. Via tekst én beeld brengen we in dit nieuwsbericht verslag uit van onze eerste bevindingen.

Inagro zoekt een onderzoeker innovatieve glastuinbouwtechnieken

Inagro heeft een aantal ambitieuze projecten op stapel staan in de glastuinbouw. Niet alleen bereiden we de opstart van de dakserre ‘Agrotopia’ voor, waar onderzoek zal gebeuren naar hoogtechnologische vormen van glas- en stadstuinbouw. In het najaar wordt op onze site ook een teeltcontainer van Urban Crops geïnstalleerd, waarmee we ook het onderzoek opstarten naar de mogelijkheden van telen in volledig gesloten teeltsystemen. Voor die projecten werft Inagro een onderzoeker aan die zich vooral zal focussen op innovatieve teelttechnieken. Ben jij of ken jij de man/vrouw die wij zoeken? Lees zeker verder!

Waterkwaliteit én -beschikbaarheid bevorderen rond Bollaertbeek en Kleine Kemmelbeek
De impact van landbouwactiviteiten op de waterkwaliteit en -beschikbaarheid wordt nog te vaak onderschat. Zo staat de drinkwaterwinning voor de productiecentra van Zillebeke en Dikkebus onder druk door de sterke erosie en verontreiniging door gewasbeschermingsmiddelen rond de Bollaertbeek en de Kleine Kemmelbeek. Om deze problemen aan te pakken, gaan Inagro en Regionaal Landschap Westhoek de komende jaren actief aan de slag.
Voordelen van rij- en bandbemesting bij planten

In de groenteteelt moeten nog een aantal percelen bemest worden. Denk daarbij vooral aan tweede vrucht bloemkool en prei. Door de beperkte neerslag, met soms zeer intense buien op korte tijd, is een doordachte bemesting nog meer aan de orde. 

 
“Bio@Inagro” op jouw scherm – deel 3

Deze zomer maken we regelmatig een digitaal rondje door het proefbedrijf biologische landbouw voor een tussentijdse stand van zaken. Ondertussen zijn we toe aan Bio@Inagro deel 3. Juni bracht een wisselend weerbeeld. De voorjaarsdroogte is ondertussen gebroken en lijkt plaats te maken voor Belgisch zomerweer. Onkruidbestrijding blijft een belangrijk focuspunt. Zeker nu we regelmatig wat regen krijgen, moeten we kort op de bal spelen. Zoveel als mogelijk blijven we de wiedeg gebruiken. Tegelijk steken ook de eerste ziekten en plagen de kop op. Bij de aardappelen kijken we al eens nieuwsgierig naar wat onder de rug steekt. Bekijk het filmpje!

Herbekijk de webinar over kleine, autonome agrorobots

In het nieuwe Interreg-project CIMAT willen we de ontwikkeling van kleine, autonome, elektrische en multifunctionele agrorobots stimuleren. Het startevenement was gepland op 17 maart, maar door de coronacrisis moesten we het annuleren. De projectpartners organiseerden een webinar als digitaal alternatief. Heb je de webinar gemist? De video-opname kan je vanaf nu (her)bekijken. In dit nieuwsbericht beantwoorden we ook vragen van deelnemers.

Young farmer Cyriel Capoen getuigt over samenwerking op het bedrijf

Sinds 2017 organiseert Inagro studieclubs specifiek voor jonge veehouders. Wat net de bedoeling is van zo’n studieclub en waarom het zo interessant is, hoor en zie je in dit filmpje!

Ontdek de cartografische tool van New-C-Land en voeg jouw project toe!

In eerdere nieuwsberichten brachten we je op de hoogte van het Interreg-project New-C-Land waarin we op zoek gaan naar marginale sites waarop aanplantingen met biomassa mogelijk zijn. Eén van de doelstellingen van het New-C-Land-consortium is een online kaart ontwikkelen die de sites (met biomassapotentieel) en eindgebruikers van biomassa in de regio Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen identificeert. Die kaart is nu online beschikbaar, en ook jij kan ze aanvullen!

Organiseer een zomeractiviteit met gratis professionele hulp

Deze zomer ondersteunt de Provincie West-Vlaanderen West-Vlaamse ondernemers om belevingsvolle activiteiten te organiseren voor het brede publiek. Inagro werkt mee en biedt ondersteuning aan land- en tuinbouwers die een actie of activiteit willen organiseren. Het is een unieke kans om jouw bedrijf en de landbouw in de kijker te zetten én extra inkomsten te genereren, zelfs zonder enige ervaring in landbouwverbreding!

Agenda
Publicaties
08.06.20 - Brochure kleinschalige vergisting

Een tiental jaar geleden vond kleinschalige biogasproductie of ‘pocketvergisting’ ingang in de Vlaamse land- en tuinbouwsector. Pocketvergistingsinstallaties spelen in op actuele thema’s als klimaatverandering en groene energie. Zo maakt de technologie het mogelijk om energie te produceren uit bedrijfseigen biomassastromen. Op vee- en varkensbedrijven zorgt ze ook voor minder geuroverlast en minder broeikasgasemissies bij mestopslag. Via subsidies moedigt de Vlaamse overheid landbouwers dan ook aan om pocketvergisting te introduceren op hun bedrijf. Ondanks het brede potentieel wordt de technologie vandaag bijna uitsluitend toegepast op melkveebedrijven. Om ook andere deelsectoren optimaal te informeren, lanceren Inagro, Universiteit Gent, Biogas-E en DLV een brochure.

30.04.20 - Jaarverslag 2019: Helemaal mee, klaar voor de toekomst

Helemaal mee en klaar voor de toekomst. Het is niet toevallig de titel van het jaarverslag van Inagro. Net dat is wat we samen met de sector willen bereiken. Het 'magazine' bundelt opnieuw de markantste realisaties van het afgelopen jaar. Het bevat korte en langere artikels over nieuwigheden én vaste waarden. In vijf portretten vertellen diverse stakeholders hoe onderzoek en advies hen inspireert in hun dagelijkse werking.

22.04.20 - Kweekhandleiding meelwormen

Meelwormen worden voornamelijk verwerkt in humane voeding. De larven van de meeltor zetten reststromen als restaurant-, warenhuis of slachtafval om naar eiwitten en vetten.  Ze zijn ook zeer populair als voeder voor hobbydieren of in de verwerking van aquacultuurvoeder. Daarnaast kunnen meelwormen verwerkt worden tot bio-ethanol. In deze handleiding leggen we stap voor stap uit hoe je meelwormen kweekt.