graan
sla
paddenstoelen
spinazie
banner7
banner8
banner6
banner5
banner10
banner12
banner11
demonstratie
Trial Version, Powered By DNNGo
Nieuws
Realiseer deze winter je bedrijfsbeplanting met 75% subsidie op je plantgoed

De Provincie West-Vlaanderen geeft dit plantseizoen financiële steun voor de aankoop van streekeigen plantgoed bij een West-Vlaamse boomkweker. De periode december-februari is het ideale plantseizoen voor bomen en struiken. Toegepast op en rond een land- of tuinbouwbedrijf draagt dit bij aan de landschappelijke beeldkwaliteit en is het in praktijk vaak een voorwaarde van een omgevingsvergunning.

Sorghum: nog veel vragen

In de biologische veehouderij heeft sorghum mogelijk wat voordelen ten opzichte van maïs. Sorghum zou een lagere vocht- en stikstofbehoefte hebben en het kan mogelijk zorgen voor een hogere organische stofopbouw. In verschillende proeven blijft de opbrengst en voederwaarde echter nog achter ten opzichte van maïs. Meer en meer rassen zijn weliswaar in ontwikkeling.

Je persoonlijke watervoorraad uitbreiden? Leg een openwaterput aan in samenwerking met de provincie. Stel je nu kandidaat, want de tijd dringt!

Sinds 15 oktober is het mogelijk om je opnieuw kandidaat te stellen om te investeren in meer wateropslag in samenwerking met de provincie. De provincie zoek immers partners die water nodig hebben om samen een multifunctionele waterput aan te leggen. Interesse? Stel je kandidaat voor 15 december!

Optimaal spenen: checklist helpt je bij de optimalisatie van je speenmanagement. Bekijk nu de video!

In het project “Optimaal Spenen” werden 10 West-Vlaamse bedrijven begeleid in het verbeteren van hun speenmanagement. Omdat het project alle varkenshouders de kans wil geven om hun speenmanagement onder de loep te nemen en zo te evolueren naar een gezonder bedrijf, verzamelden we de info uit het project in 3 korte filmpjes. In deze blog vind je de link naar het 1ste filmpje “Checklist helpt bij de optimalisatie van je speenmanagement”.

Videoles 2: Hoe kan ik mijn voederautonomie verbeteren?

Voederautonomie is een algemene term die op drie verschillende niveau’s benaderd kan worden: massa, energie en eiwit. Om autonoom te worden, kan je als melkveehouder vooral focussen op je ruwvoederproductie. Bij krachtvoeders kan het kiezen voor lokale bijproducten zoals koolzaadschroot een optie zijn. Welke impact heeft het verhogen van de autonomie op je technische en economische resultaten? Het antwoord volgt in deze videoles.

Nieuwe instructiefilm helpt champignontelers bij het sneller opleiden van nieuwe arbeiders

De afgelopen weken ontwikkelden we een nieuwe instructiefilm over de basisvaardigheden bij het plukken van champignons. De film kan champignontelers helpen bij het opleiden van nieuwe arbeiders. Champignons plukken is geen sinecure en tegelijk moeten kwaliteit, hygiëne en rendement hoog in het vaandel worden gedragen. De instructiefilm werd gemaakt in opdracht van de provincie West-Vlaanderen en kadert binnen het relanceplan om de West-Vlaamse landbouwsector te ondersteunen ten gevolge van de coronacrisis.

Winteractie: Bouwvooranalyse 10 + 1 gratis!

Vraag jouw bouwvooranalyse nu al aan. De bouwvooranalyse is immers ideaal als start voor een optimale bemesting en bekalking.

Interessant nieuws vanop de tweede ESNI-conferentie

Op 27 oktober ging een virtuele editie door van de internationale ESNI-conferentie. We kregen een inzicht in de laatste ontwikkelingen op gebied van nutriëntenrecuperatie. Zo schetste Wim Debeuckelaere van de Europese Commissie de criteria om bepaalde herwonnen meststoffen afkomstig van dierlijke mest te gaan gebruiken als kunstmest. Benieuwd naar meer? Lees dan zeker verder!

Prei plaatsspecifiek bemesten met precisietechnologie

Prei bemesten is niet evident. Door de trage startgroei en een lange teeltcyclus is het niet gemakkelijk om op het juiste moment op de juiste plaats voldoende stikstof beschikbaar te stellen, gecombineerd met een aanvaardbaar nitraatstikstofresidu tijdens de sperperiode. Hoewel er meestal uniform wordt bemest, zien we op percelen vaak een grote variatie in zowel de bodemtoestand als de gewasontwikkeling. Daarom willen we via het WikiLeeks-project telers bewuster maken van deze variatie binnen hun percelen en hen de meerwaarde tonen van een plaatsspecifiek bemestingsmanagement.

Laat het potentieel van je aardbeiplantgoed bij ons opvolgen

Het rooiseizoen voor de trayplanten en wachtbedplanten staat voor de deur. Met een bloemknoponderzoek kan je al heel wat bijleren over het potentieel van je plantgoed. Wil je dit ook gekoppeld zien aan je opgroeiend plantgoed en daarbij het opbrengstpotentieel en spreiding weten? Neem dan zeker deel aan deze proef.

Agenda
Publicaties
06.10.20 - Van afval naar inkomstenbron

Die slogan was de rode draad van het BioBoost-project. Een derde van het geproduceerde voedsel wordt verspild, waarvan ongeveer de helft bij de teelt van gewassen. De projectpartners ontwikkelden een strategie om verspilling te verminderen en economisch haalbare alternatieven te ontwikkelen. Via deze brochure  werden beleidsmakers, onderzoekers, maar ook tuinbouwers en consumenten geïnformeerd over de kernelementen van die strategie.

27.08.20 - Boeren met natuur. Patrijzenbescherming als leidraad voor herstel van de boerennatuur

Het Interregproject Partridge (patrijs in het Engels) onderzoekt sinds 2016 de haalbaarheid en het effect van ‘natuur- en diervriendelijke landbouwvoering’ op patrijzenpopulaties en de biodiversiteit in het algemeen. De wetenschappelijke kennis die aan de basis lag voor de aanpak van dit project is nu in een publicatie gegoten. Het is een handleiding voor wie de achteruitgang van de patrijs, en bij uitbreiding de achteruitgang van de biodiversiteit op het platteland, wil stoppen.

08.06.20 - Brochure kleinschalige vergisting

Een tiental jaar geleden vond kleinschalige biogasproductie of ‘pocketvergisting’ ingang in de Vlaamse land- en tuinbouwsector. Pocketvergistingsinstallaties spelen in op actuele thema’s als klimaatverandering en groene energie. Zo maakt de technologie het mogelijk om energie te produceren uit bedrijfseigen biomassastromen. Op vee- en varkensbedrijven zorgt ze ook voor minder geuroverlast en minder broeikasgasemissies bij mestopslag. Via subsidies moedigt de Vlaamse overheid landbouwers dan ook aan om pocketvergisting te introduceren op hun bedrijf. Ondanks het brede potentieel wordt de technologie vandaag bijna uitsluitend toegepast op melkveebedrijven. Om ook andere deelsectoren optimaal te informeren, lanceren Inagro, Universiteit Gent, Biogas-E en DLV een brochure.