graan
sla
paddenstoelen
spinazie
banner7
banner8
banner6
banner5
banner10
banner12
banner11
demonstratie
Trial Version, Powered By DNNGo
Nieuws
Graslandupdate Week 44: Laatste metingen van het seizoen

In het najaar informeren we je wekelijks over de toestand op de graspercelen. Je vindt onze laatste metingen terug in dit nieuwsbericht.

Virtueel bezoek aan Gramitherm: isolatiepanelen uit gras

Eind september werd binnen het Interreg-project New-C-Land een virtuele ontmoetingssessie aan de productie-eenheid van het bedrijf Gramitherm in Sambreville georganiseerd. Daar konden we zien hoe isolatiepanelen uit gras worden geproduceerd. Benieuwd? Lees dan snel verder!

Kunstmatige voortplanting van snoekbaars buiten het seizoen

Dit jaar is Inagro erin geslaagd om ongeveer 2 miljoen snoekbaarslarven te produceren. Dit is een stijging van 35% uitbroedopbrengst  ten opzichte van vorig jaar, een nieuw record! Een deel van de bevruchte eitjes is voor de eerste keer naar een buitenlandse onderzoekspartner gestuurd. Een ander deel wordt nu opgekweekt in onze aquacultuurafdeling.

Nitraatresidu 2020: huidige stand van zaken

Nu de staalnamecampagne voor nitraatresidubepaling halfweg is, brengen we jullie op de hoogte van de huidige stand van zaken. We zien de klassieke jaarlijkse trends bij de verschillende teeltgroepen tevoorschijn komen. Het gemiddelde nitraatresidu is wel beter dan vorig jaar. Op vandaag bedraagt het gemiddelde nitraatresidu 97 kg nitraat-N/ha ten opzichte van 107 kg nitraat-N/ha in dezelfde periode in 2019.

Het was de droom van Bart Syryn om op kleinschalige en zelfvoorzienende manier te werken

Met slechts 25 zeugen – die uitbaters Bart en Joke allemaal bij naam kennen – is De Heerlijkheid in Vladslo een heel kleinschalig landbouwbedrijf, maar dat is een bewuste keuze. “Alle dieren verwerken we zelf in onze hoeveslagerij”, zegt Bart. Behalve kleinschaligheid zijn ook duurzaamheid, dierenwelzijn en korte keten stokpaardjes voor de jonge uitbaters van De Heerlijkheid.

Waarom we greppeltjes best vermijden

Greppeltjes trekken is voor veel landbouwers een gewoonte. Maar als je greppeltjes maakt om water van percelen te laten afstromen, dan kunnen er ook meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in de beek terechtkomen. Probeer die techniek daarom te vermijden.

Graslandupdate Week 43

In het najaar informeren we je wekelijks over de toestand op de graspercelen. Je vindt onze laatste metingen terug in dit nieuwsbericht.

Eén zwaluw maakt de lente niet, maar kondigt wel de winter aan

De laatste boerenzwaluwen zijn ondertussen weer vertrokken naar het zuiden. Maar waar vliegen ze nu precies naartoe? En waarom ondernemen ze zo’n zware tocht? We delen enkele leuke wist-je-datjes over deze trekvogel om te vertellen bij het haardvuur …  

Netwerk 100% West-Vlaams blijft groeien. Ook interesse om lid te worden?

'100% West Vlaams' blijft uitbreiden. Dit jaar mochten we al 7 nieuwe hoeveproducenten verwelkomen in het netwerk. Dat brengt de teller vandaag op 162 aangesloten hoeves. Naast het gebruik van het label '100% West-Vlaams' kunnen alle 162 leden ook genieten van de vele voordelen van het netwerk.

'Eendenkroos en waterlinzen in Vlaanderen' wordt een digitaal event.

Gezien de strenger geworden coronamaatregelen wordt de workshop rond eendenkroos, die doorgaat op vrijdag 30 oktober, nu digitaal georganiseerd. Op die manier is het nog makkelijker om aan te sluiten! Kan je niet aanwezig zijn, maar wil jij je mening over eendenkroos delen? Klik dan zeker door en maak kans op een pakket Heuvellandwijn.

Er zijn geen items om te tonen.
Agenda
Publicaties
06.10.20 - Van afval naar inkomstenbron

Die slogan was de rode draad van het BioBoost-project. Een derde van het geproduceerde voedsel wordt verspild, waarvan ongeveer de helft bij de teelt van gewassen. De projectpartners ontwikkelden een strategie om verspilling te verminderen en economisch haalbare alternatieven te ontwikkelen. Via deze brochure  werden beleidsmakers, onderzoekers, maar ook tuinbouwers en consumenten geïnformeerd over de kernelementen van die strategie.

27.08.20 - Boeren met natuur. Patrijzenbescherming als leidraad voor herstel van de boerennatuur

Het Interregproject Partridge (patrijs in het Engels) onderzoekt sinds 2016 de haalbaarheid en het effect van ‘natuur- en diervriendelijke landbouwvoering’ op patrijzenpopulaties en de biodiversiteit in het algemeen. De wetenschappelijke kennis die aan de basis lag voor de aanpak van dit project is nu in een publicatie gegoten. Het is een handleiding voor wie de achteruitgang van de patrijs, en bij uitbreiding de achteruitgang van de biodiversiteit op het platteland, wil stoppen.

08.06.20 - Brochure kleinschalige vergisting

Een tiental jaar geleden vond kleinschalige biogasproductie of ‘pocketvergisting’ ingang in de Vlaamse land- en tuinbouwsector. Pocketvergistingsinstallaties spelen in op actuele thema’s als klimaatverandering en groene energie. Zo maakt de technologie het mogelijk om energie te produceren uit bedrijfseigen biomassastromen. Op vee- en varkensbedrijven zorgt ze ook voor minder geuroverlast en minder broeikasgasemissies bij mestopslag. Via subsidies moedigt de Vlaamse overheid landbouwers dan ook aan om pocketvergisting te introduceren op hun bedrijf. Ondanks het brede potentieel wordt de technologie vandaag bijna uitsluitend toegepast op melkveebedrijven. Om ook andere deelsectoren optimaal te informeren, lanceren Inagro, Universiteit Gent, Biogas-E en DLV een brochure.