UitleendienstOnthaal op de boerderij beschikt over een uitleendienst met:

  • Educatief spel- en tentoonstellingsmateriaal
  • Didactisch spelmateriaal over land- en tuinbouw

Reserveren kan uitsluitend online