Foodrock, een duurzame maaltijd voor wereldsterren

     

Ooit eens meegedraaid achter de schermen van een festival?Wil je weten wat Fair Trade is? Of heb je gewoon zin in een (h)eerlijke duurzame maaltijd?

Begeef je dan stante pede naar de backstage van FOOD Rock festival en probeer een plaatsje te bemachtigen bij ons in het cateringteam!

 Wat?

Een interactieve workshop waarmee jongeren uit het secundair onderwijs (versie ASO & versie TSO/BSO) op een speelse manier kennis maken met duurzame voedselproductie en consumptie in een steeds kleiner wordende wereld.

Via korte opdrachtjes maken ze kennis met lokale handel, globalisering, voedselkilometers, seizoensgebonden consumeren,…Muziek, festivals,... vormen de leefwereld van de jongeren. Dit grijpen we aan om rond het thema voeding Noord en Zuid letterlijk samen te brengen. De leerlingen staan stil bij hun voeding en hun keuzes als consument. Twee ervaren animatoren, een Vlaamse landbouwster en vrouw uit het Zuiden brengen de thematiek nog verder tot leven. De w

orkshop mondt uit in een mondiale kooksessie. Proef letterlijk van het resultaat.Deze workshop kadert binnen de nieuwe vakoverschrijdende eindtermen, aardrijkskunde, Mavo, PAV, economie, zedenleer, voedingsleer,… en kan (hopelijk) de start vormen

 van een groter lesproject over wereldhandel, voedselproblematiek en duurzaam consumeren.


     


Aan de slag in de klas

 • De workshop is zeer interactief opgesteld en vraagt begeleiding van 4 personen. Begeleid zelf de workshop met leerkrachten van de school (1 trekker + 3 helpers met beperkte voorbereiding). De handleiding helpt je praktisch op weg en voorziet je van de nodige materialen (zie verder).
 • Schakel een Noord- en Zuid-animator in voor de meest beklijvende aanpak. De school voorziet aanvullend 2 begeleiders. Neem contact op via email (info.educatie@inagro.be) of telefoon (051 27 32 25). De kostprijs van deze workshop is 160€ basisprijs aangevuld met een km-vergoeding en 40€ voor de ingrediënten). Informeer voor subsidies via Kleur Bekennen West-Vlaanderen (info hierover op www.kleurbekennen.be).
 • Begeleid zelf de workshop met leerkrachten van de school. Voorzie je hiertoe van de nodige materialen (zie verder).       FOODROCK-lesmaterialen

 • Deze kunnen besteld of ontleend worden:
 • Gratis lespakket ontlenen in 1 van de 7 uitleendiensten landbouweducatie van de provincie West-Vlaanderen
 • Een lespakket met alle materialen (2 versies beschikbaar: ASO of TSO/BSO) aankopen voor 20 euro (+verzendingskosten). Bestellen via Inagro (info.educatie@inagro.be of T 051 27 32 25).
 • Download gratis de handleiding en alle werkmaterialen:Foodrock TSO/BSO (2de graad)                Foodrock ASO (2de graad)
   
Handleiding.pdf                                             Handleiding.pdf 
Leerlingenboekje.pdf                      Leerlingenboekje.pdf
Affiche recept.pdf Oplossingssleutel.pdf
Promotieaffiche voor school.pdf Promotieaffiche school.pdf 
Werkmaterialen inleiding.pdf Werkmaterialen inleiding deel 1.pdf 
Werkmaterialen opdracht 1.pdf Werkmaterialen inleiding deel 2.pdf
Werkmaterialen opdracht 2.pdf Werkmaterialen koken.pdf
Werkmaterialen opdracht 3.pdf Werkmaterialen opdracht 1.pdf
Werkmaterialen opdracht 4.pdf Werkmaterialen opdracht 2.pdf
Werkmaterialen opdracht 3.pdf 
  Werkmaterialen opdracht 4.pdf

Extra's:

Bekijk dit filmpje over een katoenproducent uit Mali die getuigt over de impact van Fair Trade op de werk- en leefomstandigheden in het Zuiden op www.west-vlaanderen.be/fairtrade. Deze interessante getuigenis (duur 10’) is perfect te integreren in de workshop en in lessen over fairtrade en economie. Maak ook gebruik van de richtvragen en didactische aandachtspunten.Dit filmpje is een initiatief van de trekkersgroep van Fair Trade Provincie West-Vlaanderen en Kleur Bekennen ism de campagne FairTrade Gemeenten en Max Havelaar.