Enter Title

Boer(in) de wolken

Let goed op tijdens het bezoek en raak het snelst bovenaan de ladder van het spelbord!

 

Het spel Boer (in) de wolken werd ontwikkeld om de informatie van het boerderijbezoek samen op een speelse manier te herhalen. Herhaling is immers van groot belang bij nieuwe leerervaringen. Vragen worden opgesteld per niveau en aansluitend bij de thema’s uit de eindtermen van het basisonderwijs (natuur, mens&maatschappij, techniek,
ruimte en duurzaamheid).