Bodem


Bodemkoffers

De bodemkoffers bevatten verschillende nuttige materialen (Berlese trechter, producten, maatbekers, kleurstof, …) waarmee in de klas, vanaf de 1e graad middelbaar onderwijs, bodemexperimenten kunnen uitgevoerd worden. Aan de hand van deze experimenten worden de functies van de bodem en de bedreigingen waaraan de bodem wordt onderworpen op een aangename manier ontdekt. De experimentenfiches begeleiden de leerlingen tijdens de uitvoering van de experimenten en zorgen zo voor verduidelijking waar nodig.

 

Een aantal experimenten:
• De bodem is een bron van organisch materiaal en minerale elementen
• De bodem draagt bij tot onze voedselproductie
• Regenwormen maken en mengen het organisch bodemmateriaal

Praktisch:
• Doelgroep: secundair onderwijs vanaf 12 jaar
• Aantal experimenten : 12
• Duurtijd: kan variëren
• De bodemkoffer en de fiches worden samen geleverd
  De Fiches zijn eveneens te downloaden: fiches bodemkoffer
• Kostprijs: gratis uitleenbaar

Werkpakketten:
Om de 15 - 16 jarigen op een zo leuk mogelijke manier te sensibiliseren rond bodembescherming, proberen de werkpakketten op een ludieke manier alles te vertellen over de bodem, zijn funcites en de gevaren waaraan hij wordt blootgesteld. De verschillende leesniveaus, de activiteiten die erin voorkomen, maken deze documenten aangenaam om te ontdekken in de klas. 

 

 Deze bodemkoffers werden ontwikkeld in kader van het interreg-project 
 PROSENSOLS – Bescherm onze bodems www.prosensols.eu

 

 

 

Publicatie Bodem 'Een geïntegreerde kijk op N-bemesting'

 • Thema: duurzame landbouw, milieu en gezondheid
 • Doelgroep: 3de graad SO
 • Inhoud:
  - Praktijkbrochure met de kennis rond de N-problematiek en bemesting.
  - Thema's: oordeelkundig bemesten, analyse van grond en mest, essentiële sporenelementen, hoofdelementen in de plantenvoeding, bodem-pH, optimale bodemomstandigheden en gebruik van plaatsspecifieke bemesting, nieuwe inzichten over de N-kringloop bij de teelt van prei, selder en bloemkool, …
 • Vorm: A4-omslagkaft met daarin losbladige fiches per thema.
 • Bestellen: gratis afhalen bij Inagro (Ieperseweg 87, 8800 Rumbeke). £
  Vooraf een seintje aub. Zolang de voorraad strekt.
 • Meer info: info.educatie@inagro.be