NieuwsVandekerckhove Helena, woensdag 11 maart 2015

Pilootproject 'Boerderijschool' van startArtikels

Dit voorjaar start Inagro samen met Vives en Ilvo een pilootproject ‘Boerderijschool’. 10 weken lang gaat de klas van meester Michiel elke donderdagmorgen naar De Grote Linde in Oostkamp. Niet zomaar een uitstapje, wel elke week specifieke eindtermen bereiken in de rijke leeromgeving van de boerderij.

Pilootproject 'Boerderijschool' van start

Inagro en de Provincie West-Vlaanderen hebben  een traditie in boerderijbezoeken. De bezoeken brengen leerlingen rechtstreeks in contact met hedendaagse landbouw. Kennis van en inzicht in landbouw haalt de banden tussen consument en producent aan. Dit is nodig vanuit het streven naar een stevig draagvlak en begrip voor hedendaagse landbouw.


Ervaring en studies geven aan dat een eenmalige ervaring met de boerderij bijzonder is, maar zeer overweldigend door de veelheid aan prikkels. Willen we dieper ingaan op boerderijthema’s en streven naar beklijvende ervaringen dan hebben we nood aan herhaalde kennismaking. Om dit haalbaar te maken voor het onderwijs is een sterk didactische onderbouwing en aansluiting met de eindtermen noodzakelijk. De sterke samenwerking met de afdeling lerarenopleiding van de hogeschool Vives garandeert dit.  Twee bachelorstudenten stellen de inhouden samen, en zorgen voor naverwerking in de klas. Ook het Ilvo is betrokken. Zij volgen het concept op vanuit een sociologische bril, nl. welke impact heeft deze vorm van landbouweducatie voor de band tussen landbouw en maatschappij.


Inagro en de Provincie wensen te investeren in dit soort boerderijbezoeken omdat het aansluit bij de visie dat levensechte kennismaking met de boerderij het beste instrument is voor landbouweducatie. Dit pilootproject wordt zorgvuldig opgevolgd en geëvalueerd. De uitbreiding naar meerdere bedrijven is ons volgend doel. We willen ons basisaanbod blijven professionaliseren en hierbij de aansluiting met het onderwijs hoog in het vaandel dragen.

 

Volg alle ervaringen van de klas van Meester Michiel via http://boerderijschool.blogspot.be

Herbekijk de reportage via http://www.focus-wtv.be/video/het-provinciaal-domein-op-boerderijklas 


Meer info?
E info.educatie@inagro.be
T 051 27 32 66

Banner_boerderijschool.jpgBannerBoerderijschool.jpgGekoppelde thema's & sectoren: Landbouwverbreding