NieuwsDewaele Griet, vrijdag 09 januari 2015

Boerin Carotte... onze gastvrouw op de digitale boerderij.Artikels

De digitale boerderij ‘Boerin Carotte’ is een nieuwe tool die leerkrachten en leerlingen de boerderij van naderbij leert kennen. Via interactieve oefeningen, spelletjes, opdrachten,… op verschillende niveaus leren de leerlingen de boerderij en omgeving kennen. Een ideale aanvulling op het boerderijbezoek zowel voor als na.

Boerin Carotte... onze gastvrouw op de digitale boerderij.

Klassen die een boerderij bezoeken leveren onvergetelijke ervaringen op. Maar wat weten de kinderen al van de boerderij en wat onthouden ze? Om een maximaal leereffect te halen uit het boerderijbezoek is een grondige voorbereiding en naverwerking cruciaal. Bovendien bespaart het de gastheer of –vrouw de algemene introductie over het ‘landbouwleven’ en kunnen ze meteen overgaan tot het specifieke en interessante op hun land- of tuinbouwbedrijf.

Hoe zit deze tool nu in elkaar? Via verschillende thema’s ontdekken leerlingen de woordenschat, de machines, de dieren,… die ze op landbouwbedrijven tegenkomen. Na het bezoek kunnen ze aan verwerking doen. Op die manier kunnen de kinderen op een speelse manier herhalen wat ze allemaal geleerd hebben op hun boerderij en onthouden ze het beter. Ze kunnen tonen aan hun ouders wat ze allemaal gezien en geleerd hebben of gewoon thuis verder spelen. De tool is heel flexibel in gebruik en eenvoudig te exploreren. Op school of daarbuiten, iedereen kan op zijn eigen niveau de boerderij ontdekken.

Boerin Carotte is ook in het Frans terug te vinden. Via www.visitemaferme.fr kunnen de Franse kinderen ook aan de slag met de Franse versie van Boerin Carotte.
Benieuwd? Surf naar www.boerincarotte.be!
Gekoppelde thema's & sectoren: Landbouwverbreding