NieuwsInagro, donderdag 23 oktober 2014

Publicatie "Een (kleine) geschiedenis van de landbouw en enkele boerderijen in het Tielts Plateau (ca. 1800 tot nu)"Artikels

De streekidentiteit in het Tielts Plateau is - net zoals in andere regio’s - doorheen de geschiedenis in grote mate gevormd door de aanwezige agrarische activiteiten. Landbouwers en zeker landbouwverbreders zijn dan ook dé perfecte ambassadeurs van een regio. Om hen te ondersteunen in hun gastheerschap onderzocht het Centrum Agrarische Geschiedenis in opdracht van Inagro de invloed van de landbouwevolutie op de streekidentiteit en dit voor de regio Tielts Plateau.

Publicatie "Een (kleine) geschiedenis van de landbouw en enkele boerderijen in het Tielts Plateau (ca. 1800 tot nu)"

Landbouwers dragen al sinds jaar en dag bij aan de streekidentiteit van een regio. Dit geldt zeker voor de regio Tielts Plateau waar nog vele boerderijen verspreid zijn in het landschap. Landbouwverbreders (hoeveproducenten, bezoekboerderijen,…) die hun deuren openzetten voor het grote publiek zijn ook de aangewezen personen om deze regionale identiteit te helpen uitdragen.

Om hen te ondersteunen in hun regionaal gastheerschap gaf Inagro de opdracht aan het Centrum Agrarische Geschiedenis om een beknopt onderzoeksdocument op te maken. Er werd bekeken in welke mate de evolutie van de landbouw en het landschap de streekidentiteit heeft bepaald. Dit resulteerde in de publicatie: “Bouwstenen voor een regionale identiteit: Een (kleine) geschiedenis van de landbouw en enkele boerderijen in het Tielts Plateau (ca. 1800 tot nu).

In het rapport worden de voornaamste lijnen geschetst van de landbouwontwikkeling in de regio Tielts Plateau. In het eerste deel komen achtereenvolgens bodem en landschap, de ontwikkeling van de landbouw tot ca. 1800, een traditionele landbouw tot 1880, een landbouw in transitie (1880-1950), landbouw als schakel in de voedselketen (1950-2010), de afnemende werkgelegenheid en het leven op de boerderij aan bod. In het tweede deel wordt het verhaal van 8 boerderijen uit de regio belicht.
De publicatie wordt ter beschikking gesteld aan landbouwers maar ook aan andere toeristisch-recreatieve actoren met als doel hen te professionaliseren in hun regionaal gastheerschap.


Interesse?

Cover bouwstenen.jpg
De publicatie is digitaal beschikbaar op www.inagro.be/publicaties of www.onthaalopdeboerderij.be/publicaties.

 

 

 

 

 

 

 

 

De realisatie van deze publicatie kadert in het project 'LANDTOER: Multifunctionele LANDbouwers verhogen TOERistische- recreatief aanbod in de regio' en werd mogelijk gemaakt dankzij financiële steun van Leader Tielts Plateau.  

Logoband bouwstenen TP.jpg

 

 

Gekoppelde thema's & sectoren: Landbouwverbreding