NieuwsVandekerckhove Helena, vrijdag 14 november 2014

Inspiratiegids Lekker Lokaal, op school en in de klasArtikels

Deze digitale gids is een wegwijzer voor scholen en leerkrachten die zich engageren voor gezonde en duurzame eetgewoontes. Hij is het vervolg op de scholenwedstrijd ‘Lekker Lokaal’. Hierbij werden scholen gevraagd om hun acties rond lokale voeding in te zenden. Deze grote of kleine acties vormen de basis voor de inspiratiegids. Naast praktische ideeën, bevat het ook tips voor een doorgedreven schoolbeleid en ondersteuning.

Inspiratiegids Lekker Lokaal, op school en in de klas

De school kan een trekkersrol opnemen om gezonde en duurzame eetgewoontes te stimuleren. Zij kan inspelen op bewustwording (informeren, attitude), maar daarnaast kan zij ook zelf het goede voorbeeld geven. De gids werd opgesteld nav good practices van scholen die reeds rond lokale voeding werken. Je steekt haalbare ideeën en tips op om projecten in school op te zetten rond gezonde en duurzame voeding, of ook klassikale activiteiten. Ideeën komen aan bod met hun praktische aspecten, ondersteuning en tips voor lesmaterialen.

Nieuwsgierig?

Download de inspiratiegids via www.inagro.be/publicaties of www.onthaalopdeboerderij.be > Publicaties en ontdek er alles over!


Meer informatie?
Inagro-Landbouweducatie, Ieperseweg 87, 8800 Rumbeke-Beitem
051 27 32 00 - info.educatie@inagro.be - www.onthaalopdeboerderij.be

 

Logoband Inspiratiegids.jpg

Gekoppelde thema's & sectoren: Landbouwverbreding