NieuwsDedeyne Anneleen, vrijdag 08 november 2013

Boerderijcommunicatie kan nog meer en beterArtikels

Op de authentieke locatie van het scharreleierenbedrijf Rollie’s te Rollegem kwamen op 5 november 2013 een 50-tal Franse, Oost-Vlaamse en West-Vlaamse hoeveproducenten en bezoekboerderijen samen om zich te buigen over het thema ‘boerderijcommunicatie’. Een thema dat zich niet beperkt tot provincie- of landsgrenzen. Deze interregionale dimensie zorgde dan ook voor een boeiende uitwisseling onder de aanwezige communicatie-experten, voorbeeldbedrijven en het aanwezige landbouwerspubliek.

Boerderijcommunicatie kan nog meer en beter

Conclusies seminarie ‘Krachtvoer voor boerderijcommunicatie’

Waarom communiceren?
Communiceren naar klanten en bezoekers over de landbouwactiviteiten is een aandachtspunt voor alle landbouwers. Dit om de relatie te versterken tussen de consument en de voedselproducent. Kennis over landbouw blijft immers cruciaal om tot een wederzijds begrip te komen. Naast deze landbouweducatieve insteek werd ook duidelijk dat communicatie een niet te onderschatten factor is die ook het economisch succes bepaalt van het landbouwbedrijf.
Het belang van beide functies werd onderstreept op het seminarie ‘Krachtvoer voor boerderijcommunicatie’.  


Wegwijs in de vele communicatiemogelijkheden
De mogelijkheden om snel en efficiënt te communiceren zijn nog nooit zo groot geweest. Maar het is niet eenvoudig om wegwijs te geraken in het enorme aanbod. Drie communicatie-experten gaven toelichting bij een brede waaier aan mogelijkheden en suggesties om gerichter en betaalbaar te communiceren.

Belangrijk daarbij is dat communicatie niet stopt bij het digitaal online zijn. Ook de toegankelijkheid van de hoeve, de aankleding van een bezoekersruimte, maar evenzeer een vriendelijke ontvangst zorgen ervoor dat communiceren een totaalpakket is. Mond-aan-mond reclame, al of niet op digitale wijze,  is nog steeds één van de meest effectieve manieren voor het promoten van boerderijactiviteiten.

Iedereen is overtuigd dat hoevewinkels en bezoekboerderijen heel wat troeven hebben. ‘Als landbouwer moeten we ons daarvan bewust zijn en vooral ook fier zijn op onze activiteiten en producten’, zei Pieter Taelman van de Vierhoekhoeve tijdens zijn voorstelling van zijn boerderijactiviteiten aan het publiek. Gasthoeve Rollie’s zet dan weer sterk in op het consequent gebruik van een herkenbare huisstijl, zo bleek uit de rondleiding ter plaatse.

In de zoektocht naar meer en beter communiceren dienen landbouwers ook na te gaan welke kanalen hen het beste liggen. ‘Niet iedereen is geschikt om bijvoorbeeld te communiceren via Facebook’, zie één van de sprekers.

Met dit grensoverschrijdend seminarie werden landbouwers handvaten aangereikt om meer en beter te communiceren. Hoevewinkels en bezoekboerderijen hebben immers een belangrijke rol als ambassadeur om landbouw bij het grote publiek kenbaar te maken.Vormingstraject als vervolg
Om bedrijfsleiders verder te ondersteunen en op te leiden in het gebruik van nieuwe mediatechnologieën en communicatiestrategieën voorziet het EDUFERM-project in 2014 een vormingstraject om landbouwers daarin concreet te ondersteunen. Geïnteresseerde hoeveproducenten en bezoekboerderijen kunnen hun interesse voor dit traject via nele.dejonckheere@inagro.be kenbaar maken.  


Kadert in het EDUFERM-project
Het seminarie vond plaats in het kader van het Interreg-project EDUFERM, dat in 2012 met de steun van Europa en de betrokken regio’s in het leven werd geroepen. Het gezamenlijk, grensoverschrijdend project EDUFERM verenigt 3 educatieve netwerken met bezoekboerderijen en/of hoeveproducten: Onthaal op de boerderij (Inagro) uit West-Vlaanderen, De Provinciale Landbouwkamer voor Oost-Vlaanderen en Le Savoir Vert des agriculteurs uit Nord-Pas-de-Calais. Het project EDUFERM beoogt een doorgedreven professionalisering van het bestaande educatief aanbod en boerderijbezoeken rond duurzame landbouw, rond taalimmersie voor kinderen en rond het gebruik van nieuwe communicatietechnologie.

 

DSC_7042.jpgDSC_7060.jpgGekoppelde thema's & sectoren: Landbouwverbreding