NieuwsDejonckheere Nele, donderdag 23 augustus 2012

Kiezen voor landbouwverbreding? De impact hiervan op arbeid en inkomen.Artikels

De Vlaamse landbouw is in verandering. Onder maatschappelijk impuls ontstaan twee stromingen. Enerzijds het professionaliseren van klassieke landbouwactiviteiten via schaalvergroting en intensivering. Anderzijds de keuze voor verbrede landbouw met als doel om alternatieven te ontwikkelen om een inkomen uit het bedrijf te halen. In het kader van de themadag ‘arbeid en automatisering’ van Inagro in 2012 kwam de vraag naar de impact van deze keuze op arbeid en inkomen? De studie ‘Ruimte voor verbreding’ biedt alvast verhelderende vaststellingen.

 Kiezen voor landbouwverbreding? De impact hiervan op arbeid en inkomen.

De meest bekende voorbeelden van verbrede landbouw zijn hoevetoerisme, hoeveverwerking en -verkoop, boerderijbezoeken … Tot op vandaag bestaat er nog vrij weinig onderzoek naar bedrijfseconomische factoren.

Het meest concrete en actuele onderzoek is de studie ‘Ruimte voor verbreding. Landbouwverbreding gewikt en gewogen.’. De studie is uitgevoerd in 2005 onder leiding van prof. Van Huylenbroeck (Ugent) in opdracht van de Provincie West-Vlaanderen. Via enquêtes en enkele van nabij opgevolgde cases schetst het onderzoek de omvang en diversiteit van verbrede landbouwactiviteiten in West-Vlaanderen. Vervolgens is er gekeken naar verschillen in uren arbeid, omzet, … tussen de onderscheiden types verbreding.

De algemene conclusies werden voorgesteld op de themadag 2012 van Inagro. De volledige studie kunt u hieronder downloaden.

Info of vragen over landbouwverbreding in West-Vlaanderen?

onthaalopdeboerderij@inagro.be of 051 27 32 00
Download de volledige studie hieronder:
Studie Ruimte voor verbreding.pdfStudie Ruimte voor verbreding.pdf

Gekoppelde thema's & sectoren: Landbouwverbreding