NieuwsDedeyne Anneleen, vrijdag 27 juli 2012

Voedingsadviseur bevestigt de goede kwaliteit van West-vlaamse hoeveproducten.Artikels

70 West-Vlaamse hoeveproducenten kregen afgelopen maanden een externe voedingsadviseur over de vloer. Via de individuele adviesverlening en begeleiding beoogt Inagro een optimalisering van de kwaliteit van de verwerking en verkoop van hoeveproducten. “Er is reeds een goede tot zeer goede kwaliteit aanwezig bij de bezochte hoevewinkels en dit op diverse aspecten.” stelt de voedingsadviseur vast.

Voedingsadviseur bevestigt de goede kwaliteit van West-vlaamse hoeveproducten.

Inagro en de werking ‘Onthaal op de boerderij’ werken al enkele jaren aan de promotie en begeleiding van West-Vlaamse hoeveproducenten. De 70 leden die het label ‘100% West-Vlaams’ dragen, krijgen dan ook tweejaarlijks het bezoek van een voedingsadviseur. De doelstelling van deze bezoeken is enerzijds de producenten persoonlijk te adviseren en te begeleiden. Anderzijds wordt de huidige kwaliteit geëvalueerd.

De volgende thema's werden geëvalueerd: algemene indruk (uitstraling bedrijf, orde en netheid, klantvriendelijkheid,...), infrastructuur, hygiënische werkmethodiek, etikettering, documentatie, traceerbaarheid, koudeketen, productcontrole,…

Daarnaast werden bij de verwerkende hoeveproducenten ook een temperatuur- en hygiënecontrole uitgevoerd, en werd de eigen steekthermometer gekalibreerd.  

De adviseur kreeg heel wat vragen met betrekking tot infrastructuur, hygiënevoorschriften, meetapparatuur, wetgeving, etikettering, houdbaarheid en productkwaliteit. In enkele gevallen werd de producent doorverwezen naar andere instanties zoals het Steunpunt Hoeveproducten of het LED-project van de KATHO voor verdere begeleiding.

Onderstaande resultaten geven aan dat de aanwezige kwaliteit op diverse terreinen goed tot zeer goed kan geëvalueerd worden.

• De producttemperatuur en de goede werking van de verschillende koel- en vriesapparatuur werd gecontroleerd. Uit de resultaten bleek dat hoeveproducenten heel accuraat omgaan met de temperatuur van de producten en de koelmeubelen. Omdat goede meetapparatuur de basis is voor een correcte meting, kregen de leden de kans om via groepsaankoop een professionele PH-meter of thermometer aan te kopen tegen een voordelig tarief.  Daar gingen heel wat leden op in.
•De hygiënecontrole bevestigde de juiste reinigingsmethodes en de goede kwaliteit van de hoeveproducten. Hier en daar konden extra tips gegeven worden.
•De etikettering van de hoeveproducten blijft nog een aandachtspunt, desondanks moet toch gezegd worden dat reeds verschillende producenten heel wat inspanningen geleverd hebben om de etiketten zo volledig en correct mogelijk op te maken.
•Algemeen kan gesteld worden dat er een duidelijke trend naar innovatie  en verbetering is met veel vernieuwde verwerkings- en verkoopsruimten, uitbreiding van productassortimenten, invoering van een eigen huisstijl, opstart van klantvriendelijke initiatieven,....
Heel wat hoevewinkels  zijn echte pareltjes en absoluut een bezoekje waard.

“In vergelijking met de andere voedingssectoren, moeten hoeveproducten zeker niet onderdoen op vlak van hygiëne”, zegt de voedingsexpert.
“De hoeveproducenten, die je herkent aan het label ‘100% West-Vlaams’, verdienen 100% het kwaliteitslabel. Ik proefde ook heel wat lekkere hoeveproducten tijdens de bezoeken en eigenlijk zouden ze ook een smaaklabel moeten verdienen”, voegt de voedingsadviseur er tot slot aan toe.

Ga absoluut eens langs bij de West-Vlaamse hoevewinkels in uw buurt!
De hoevewinkels zijn te vinden op www.onthaalopdeboerderij.be of vraag de folder aan via onthaalopdeboerderij@inagro.be.

Gekoppelde thema's & sectoren: Landbouwverbreding