NieuwsDemeulemeester Mia, dinsdag 25 augustus 2015

'Bescherm uw teelten' - Nu zondag 30 augustus themadag InagroArtikels

Zoals jij en ik het best presteren wanneer we gezond zijn, halen we de beste prestaties uit onze teelten wanneer we ze ziekte- en plaagvrij kunnen houden. Laat u zondag aanstaande 30 augustus inspireren en informeren op onze jaarlijkse themadag ‘Bescherm uw teelten’

'Bescherm uw teelten' - Nu zondag 30 augustus themadag Inagro

De introductie van de synthetische moleculen voor de bescherming van gewassen en dieren in de jaren 30 en 40 van vorige eeuw betekende niet minder dan een revolutie. Ze lag mee aan de basis van de enorme productiviteitsstijging in de land- en tuinbouw.  

Meer dan 70 jaar later blijft teeltbescherming een erg hot topic. Meer nog, de uitdaging en de urgentie om te evolueren naar een duurzame teeltbeschermingsstrategie is groter dan ooit.  

Duurzaam in de betekenis van:

  • Effectief, efficiënt en betaalbaar, ook op langere termijn
  • Met respect voor het milieu en de biodiversiteit
  • Veilig voor de gebruiker en de consument

De strategie wordt opgebouwd rond preventie, monitoring en gerichte interventie. Het aandeel groene gewasbeschermingsmiddelen zal toenemen. Precisielandbouw zal toelaten zeer gericht en plaats specifiek in te grijpen.  

Het praktijkonderzoek is zeer belangrijk om de rassenkeuze, teelttechniek, waarnemingen & waarschuwingen, functionele agrobiodiversiteit, chemische en biologische beschermings- en bestrijdingsmethoden op elkaar af te stemmen tot een werkzame, duurzame strategie.

Laat u inspireren en informeren. Zondagnamiddag 30 augustus, op onze themadag.
Spreek onze experten aan met uw vragen en suggesties.
Laten we samen werk maken van duurzame teeltbescherming.

Mia Demeulemeester
Afgevaardigd bestuurder Inagro

 

Praktisch


Zondag 30 augustus van 14-18u
Inagro – Ieperseweg 87, 8800  Rumbeke-Beitem
Inkom gratis – kinderen welkom!

banner735px.jpg