NieuwsVanstaen Melanie, donderdag 11 juni 2015

Beleidsmakers bezoeken ‘Schone Boeren’Artikels

Op maandag 1 juni namen een 20-tal geïnteresseerden deel aan de beleidsnamiddag in het kader van publiekscampagne Schoon Boeren. In één namiddag bezocht de groep 3 bedrijven. De bedrijfsleiders schetsten telkens kort de evolutie van het bedrijf en haalden knelpunten en uitdagingen voor hun bedrijfstak aan. Een deskundige gaf telkens wat meer uitleg over specifieke beleidsthema’s.

Beleidsmakers bezoeken ‘Schone Boeren’

Deze publiekscampagne vertelt het verhaal van 8 land- en tuinbouwbedrijven uit de regio en hoe zij verschillende aspecten van duurzame landbouw op hun bedrijf concreet invullen

Schoon Boeren vertelt het verhaal hoe 8 land- en tuinbouwbedrijven verschillende aspecten van duurzaamheid invullen op hun bedrijf. De campagne is in eerste instantie gericht naar het brede publiek, maar we hebben de kans gegrepen om ook deze namiddag voor beleidsmakers te organiseren. Door samen met land- en tuinbouwers in te gaan op bedrijfsspecifieke thema’s en bijhorende uitdagingen, werken we aan een steeds betere verstandhouding, kennis en wederzijds begrip tussen beleid en praktijk.

De eerste halte was de anjerkwekerij van Rik en Annemie Degryse – Dieryck. Een interessante discussie over het energievraagstuk en de plaats van serres in een landschap ontspon tussen enerzijds bedrijfsleiders – bijgestaan door deskundigen Pieter Verdonckt en Kathleen Storme van Inagro – en anderzijds de aanwezige beleidsmensen.

Op het gesloten varkensbedrijf van Kris en Els Casier – Vanoverschelde kwam hun recente investering in een eigen mestverwerkingsinstallatie aan bod. De aanvoer van mest van collega-varkenshouders is nodig om de installatie rendabel te maken, maar anderzijds betekent dit ook een mogelijk risico op vlak van hygiëne op het bedrijf. Bovendien valt de dagelijkse tijdsinvestering niet te onderschatten. Viooltje Lebuf van het VCM (Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking) schetste de Vlaamse mestverwerkingssector en de verwachtingen rond MAP5.

Op hun melkveebedrijf ontvingen Andy en Jorika Logghe – Vandenbulcke ons ten slotte in wat zij ‘het zaaltje’ noemen – een oude stal in volle renovatie. Jorika is een zorgboerin in hart en nieren. Ze legde uit dat ze graag meer zou inzetten op zorg op hun bedrijf, maar dat het juiste beleidskader daar vandaag nog niet voor bestaat. Een faire verloning voor een zinvolle dagbesteding van mensen met een beperking zou al heel wat mogelijkheden scheppen. Ideëen naar creatieve invulling van de zorgvraag zijn er genoeg, maar Jorika haalde samen met Willem Rombaut van Steunpunt Groene Zorg een aantal knelpunten aan die de praktische uitvoering ervan momenteel nog afremmen.

De aanwezigen waren in elk geval tevreden om in een korte tijd zicht te krijgen op drie heel uiteenlopende bedrijven met hun eigen problematieken en uitdagingen.

Meer info over de campagne die momenteel loopt in Houthulst, Diksmuide, Lo-Reninge en Vleteren vind je op www.schoonboeren.be.

Een uitgebreider verslag van de beleidsnamiddag vind je hier.