NieuwsTom Van Nieuwenhove, Kim De Bus, woensdag 06 mei 2020

Aanplantsubsidie agroforestry tijdig aanvragenArtikels

Landbouwers kunnen binnenkort weer subsidies aanvragen voor agroforestry of boslandbouw. Voor de aanplant van bomen in dat landbouwsysteem, waarbij je bomenteelt en landbouwgewassen of dieren combineert op eenzelfde perceel, kan de landbouwer tot maximaal 80 % steun ontvangen. Meld jouw interesse via het e-loket vanaf eind juli tot uiterlijk 18 september 2020 en start nu al met de opmaak van jouw plan.

Aanplantsubsidie agroforestry tijdig aanvragen

Sinds 2011 kunnen landbouwers tot 80 % subsidie krijgen voor de aanleg van boslandbouwsystemen. Voor de aanvraag van die subsidie moet je een concreet plan opmaken. Dat betekent dat je inschrijving volgende zaken moet bevatten:

  • de landbouwpercelen (perceelnummer en betrokken oppervlakte) waarop je de boslandbouw zal aanleggen;
  • de eigendomsbewijzen of schriftelijke toestemming van de eigenaar van de toekomstige boslandbouwpercelen;
  • de boomsoorten die je zal aanplanten en het aantal bomen per soort;
  • een gedetailleerde kostenraming voor de aanplant van de bomen (met inbegrip van plantgoed, boombescherming en arbeid voor de aanplant).
 
Voorwaarden


Er zijn ook een aantal specifieke voorwaarden verbonden aan de steun. Zo moet het perceel onder andere minimum een halve hectare groot zijn, moeten er minimaal 30 bomen en mogen er maximaal 200 bomen/ha geplant worden. De bomen moeten homogeen verspreid staan over het perceel en je moet rekening houden met boomsoorten die uitgesloten zijn van subsidie (zoals laag- en halfstamfruitbomen of Amerikaanse eik). De bomen moeten ook minimum 10 jaar behouden blijven. Alle info over de subsidievoorwaarden en -modaliteiten vind je terug op de website van het departement Landbouw en Visserij.

Vraag advies of begeleiding

Vooraleer je start, maak je dus best een aantal weloverwogen keuzes wat betreft boomsoorten, plantsoentype, oriëntatie van de bomenrijen en plantafstanden. Voor persoonlijke begeleiding of advies kan je vrijblijvend bij de projectpartners van het IWT-project “Agroforestry Vlaanderen” terecht via dit formulier. Wens je op eigen houtje je aanplant te realiseren, dan kan je heel wat nuttige informatie vinden op www.agroforestryvlaanderen.be.


Meer info

Ruben Mistiaen
E ruben.mistiaen@inagro.be
T 051 27 33 19

www.agroforestryvlaanderen.be

logo agroforestry .jpg