NieuwsSophie Waegebaert, dinsdag 07 april 2020

Lokale biomassa voor de productie van energie en materialenArtikels

Vorig jaar informeerden we je al over het project New-C-Land. Je kwam toen te weten dat we gronden die niet geschikt zijn voor voedselproductie of vastgoedprojecten wilden identificeren om daarop gewassen aan te planten die potentieel bieden voor de productie van energie en materialen. Het project loopt nu ongeveer twee jaar en we willen je graag een korte stand van zaken geven over het verloop. Maar ook jij kan ons helpen. Lees zeker verder!

Lokale biomassa voor de productie van energie en materialen

Met het project New-C-Land willen we tien aanplantingen met miscanthus, hennep, houtachtigen (wilg, populier of gewone acacia) of grasachtigen (Brassicacea, Poacea, Fabacea) mogelijk maken in West- en Oost-Vlaanderen, Wallonië en de Franse regio’s Grand-Est en Hauts-de-France. De biomassa zal vervolgens gebruikt worden voor energieproductie of de ontwikkeling van materialen. Zo willen we ons steentje bijdragen aan een groenere economie.


Hennep.jpgMiscanthus21319.jpg


Naast de aanleg van tien sites wordt ook een beslissingsondersteunende tool ontworpen, waarmee je kunt nagaan welke aanplantingen voor een gegeven site potentieel interessant zijn. De tool zal niet alleen teelttechnische informatie bevatten, maar ook kennis over de maturiteit van de waardeketen en dus over de afzetmogelijkheden.

 

De zoektocht naar geschikte sites: kan jij ons helpen?

De zoektocht naar Vlaamse gronden die in aanmerking komen voor het project loopt niet van een leien dakje en tot op heden hebben we nog geen aanplanting kunnen realiseren. We contacteerden meerdere overheidsinstanties, de havens en de 96 steden en gemeenten die binnen de Vlaamse doelregio liggen. We leerden dat de druk op grond heel groot is, waardoor we vermoeden dat tijdelijk braakliggende gronden de grootste kanshebbers zijn voor het project.

Dergelijke gronden bevinden zich vaak in industriegebieden en zullen in de eerstvolgende jaren nog niet bebouwd worden. Het kunnen echter ook vervuilde gronden zijn waarop wilgen, populieren of miscanthus kunnen worden aangeplant om de vervuiling te stabiliseren of te neutraliseren. Andere types gronden blijven we ook interessant vinden, zoals erosiegevoelige percelen, waarop we onderaan de helling een aanplant kunnen doen om zo afspoeling van de grond te vermijden, of stroken die zich naast een waterkant bevinden.

Geïdentificeerde gronden nemen we, in samenspraak met de eigenaar, op in een inventaris. Aan de hand van die inventaris zullen we de sites die geschikt zijn voor een aanplant selecteren. Dat wordt onder andere bepaald door locatie, biomassapotentieel en afzetmogelijkheden.

OPROEP: Als je eigenaar bent van een grond en die graag wil laten opnemen in onze inventaris, dan kan dat via dit formulier voor het indienen van een locatie met biomassapotentieel.


De zoektocht naar producenten en gebruikers van biomassa: vul onze vragenlijsten in!

We zoeken niet alleen gronden, maar ook informatie van producenten en gebruikers van biomassa. Zo willen we inzicht krijgen in de bestaande waardeketens. We interviewden al landbouwers die korte-omloophout of miscanthus telen om te verbranden op het eigen bedrijf of voor de productie van hout- en miscanthussnippers.

We zijn echter nog steeds op zoek naar producenten en gebruikers van biomassa die ons verder kunnen helpen. Daarom lanceren we een oproep om de vragenlijst in te vullen en ons terug te bezorgen. Er werd enerzijds een vragenlijst ontwikkeld voor biomassaproducenten en anderzijds een lijst voor biomassagebruikers. Indien je zowel producent als gebruiker bent, vragen we je om beide vragenlijsten te vervolledigen. De vragenlijsten zijn terug te vinden via onderstaande links:

 

Ben je zelf op zoek naar biomassa?

We vernemen graag welke bedrijven op zoek zijn naar biomassa om dat te gebruiken voor de productie van energie of materialen. Zo kunnen we proberen om een lokale waardeketen op te zetten en de lokale economie een boost te geven.  


Meer info

Geïnteresseerd? Raadpleeg dan de brochures voor biomassaproducenten en biomassagebruikers of neem een kijkje op de website www.newcland.eu! Heb je vragen, contacteer dan Sophie Waegebaert via sophie.waegebaert@inagro.be of 051 14 03 30.


Het project New-C-Land is gefinancierd binnen het Interreg-programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Met steun van OVAM, provincie West-Vlaanderen en Wallonië. Meer info op www.interreg-fwvl.eu.

LogoProjets_NewCLand21319_2.jpgEuropese21319_2.jpg