NieuwsKim De Bus, Willem Van Colen, maandag 23 december 2019

De bruine kiekendief steelt dit jaar opnieuw de showArtikels

In het werkingsgebied van de Natuurwerkgroep De Kerkuil werden dit jaar weer meer (succesvolle) broedgevallen van bruine kiekendief geteld dan vorig jaar. Daarmee huisvest de regio de grootste populatie van Vlaanderen. Graanakkers (53%) en rietlanden (25%) zijn de voorkeursplekjes waar bruine kiekendieven het vaakst tot broeden komen.

De bruine kiekendief steelt dit jaar opnieuw de show

Wie is de bruine kiekendief?  

Bruine kiekendieven zijn typische roofvogels van het open polderlandschap. Laag boven de uitgestrekte velden jagen ze op muizen en kleine zangvogels. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de buizerd maakt de kiekendief zijn nest niet in bomen, maar op de grond, vaak middenin graanakkers. Voor akkerbouwers zijn het welgekomen gasten. Hoewel duiven niet op het menu van de kiekendieven staan, jaagt hun dreigende silhouet aan de hemel de duiven met schrik uit de graanpercelen.  


Broedsucces 2019

Dankzij een topjaar voor de muizen viel er heel wat te rapen voor de bruine kiekendieven. Een verhoogd broedsucces bleef dan ook niet uit in de Westhoek. Het broedseizoen werd afgesloten met 77 broedgevallen op de teller, waarvan er 55 succesvol waren. Dat komt neer op 132 uitgevlogen jongen, een stijging van zowat 40% ten opzichte van vorig jaar.

23122019_nestlocaties bruine kiekendief.png
Bron: Natuurwerkgroep 'De Kerkuil'  

Het grootste deel van de bruine kiekendieven komt tot broeden in graan (53%), de rest in rietland (25%), hooiland (6%) en maaigrasland (16%). Terwijl de bruine kiekendief vroeger een rietbroedvogel was, komt het grootste deel van de populatie tegenwoordig in graan tot broeden. Maaigrasland blijft een probleem als broedplek (uitmaaien).

Beschermingsacties 2019

Als landbouwer kan je je door de lokale natuurwerkgroep ‘De Kerkuil’ laten begeleiden om de kiekendieven op je percelen te beschermen. Bij een graanveld wordt een vierkant van enkele meters rond het nest ongemoeid gelaten, zodat de kiekendief rustig kan broeden. Als landbouwer krijg je, naast gratis duivenafweer, ook een vergoeding van 50 euro om het kleine stuk akker niet te oogsten.

In 2019 waren er twee samenwerkingen rond actieve nestbescherming. Dat lijkt niet veel, maar dat had dit jaar onder meer te maken met het vroege nesten van de bruine kiekendieven, waardoor de jongen nog voor de gerstoogst al konden vliegen.

Heb je een kiekendief ontdekt in je gewassen? Dan kan je rechtstreeks contact opnemen met Kris Degraeve (de voorzitter van NWG “De Kerkuil” -?0498 64 50 23) of Wim Bovens (projectcoördinator van NWG “De Kerkuil” - 0476 46 77 21).  

Meer info

Aanspreekpunt Inagro
E  ruben.mistiaen@inagro.be  
T 051 27 33 19
 


Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Landbouwverbreding | Landbouw In Zijn Omgeving