NieuwsRuben Mistiaen, Willem Van Colen, donderdag 12 december 2019

Inagro plant bomen voor agroforestryArtikels

Deze week kwamen onderzoekers en adviseurs uit heel Europa samen in Brussel om agroforestry hoger op de agenda van het Europees parlement te plaatsen. We trokken samen met dit internationaal gezelschap meteen ook de laarzen aan en gingen aan het planten op een toekomstig agroforestryperceel.

Inagro plant bomen voor agroforestry

De voorbije 3 jaar streefden dertien partners, waaronder Inagro, uit negen Europese landen ernaar om agroforestry vlotter ingang te doen vinden in de moderne landbouw. Met de landbouwers op kop, kwamen in elk van deze landen de verschillende betrokken partijen geregeld samen. Tijdens onder andere veldbezoeken, workshops en trainingsessies wisselden ze intensief kennis en veldervaring uit met elkaar. Die kennis is cruciaal in het uitwerken van winstgevende en hoog-productieve boslandbouwsystemen. Zo promoten we niet alleen duurzaam landbeheer in Europa maar pakken we meteen ook enkele dringende klimaatuitdagingen aan.


Agroforestry maakt deel uit van onze toekomst
Het wordt stilaan duidelijk dat agroforestry één van de duurzame systemen van de toekomst zal worden. Ook op Europees niveau krijgt agroforestry meer en meer de erkenning die het verdient. Agroforestry is het doelbewust combineren van landbouwgewassen of veehouderij met bomen op eenzelfde perceel. Het is een praktijk met die heel wat voordelen biedt voor de landbouwer en tegelijkertijd een deeloplossing is voor de recente klimaatvraagstukken.  Een goeie uitwerking is hierbij cruciaal en daar wringt het schoentje soms nog.


Breng gebruiksklare kennis naar de landbouwers
Landbouwers zijn ontegensprekelijk de belangrijkste schakel. Uiteindelijk zijn het ook deze ondernemers die de theorie in de praktijk brengen en er hun brood mee verdienen. Zij beschikken over een schat aan praktische ervaring. Na het verzamelen van kennis rond agroforestry, reiken we die nu ook gebruiksklaar aan naar zij die ermee willen starten. Factsheets, technische artikels, video’s,… het zijn enkele voorbeelden van materialen die starters de vereiste basisinfo en knowhow meegeven. Je vindt ze terug op de website van agroforestry Vlaanderen of de projectwebsite van het aflopende AFINET (Agroforestry Innovation Networks) project.


Tijd voor actie
Het internationaal gezelschap van onderzoekers en adviseurs droegen uiteindelijk ook hun steentje bij in de aanplant van een nieuw agroforestryperceel. VZW Forest Farm plant een 3ha groot voedselbos aan om zo op een duurzame manier voedsel te produceren. Op dinsdagvoormiddag ging het gezelschap enthousiast aan het planten. Onder de goedkeurende blik van de landbouwster gingen onder andere fruitbomen, notenbomen en kastanjes de grond in. Ben je benieuwd naar het initiatief, neem dan een kijkje op www.forestfarm.be.

2019-12-12-AM-agrogroep.jpg


Meer info:  
ruben.mistiaen@inagro.be

 


Deze actie kaderde binnen het Europese project AFINET (Agroforestry Innovation Networks).

AFINET logo.pngGekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Landbouwverbreding | Landbouw In Zijn Omgeving