NieuwsSophie Waegebaert, Veronique De Mey, donderdag 21 november 2019

Wat bracht het hennepseizoen van 2019?Artikels

Afgelopen zomer teelden we opnieuw industriële hennep op de velden van Inagro voor het project Growing a Green Future. Dit jaar zaaiden we ongeveer 2,7 hectare in met het vezelras Santhica 27 en het zaadras Finola. We wilden de hennep gebruiken voor textiel, maar dat was helaas niet mogelijk. Daarom wordt de hennep nu verwerkt tot veevoeder. We brengen graag verslag uit over de groei en de oogst!

Wat bracht het hennepseizoen van 2019?

Aan de teelt van industriële hennep zijn verschillende voorwaarden verbonden. Zo moet je een teelttoelating ontvangen voor je begint te zaaien en moet je de bloei melden aan het departement Landbouw en Visserij. Een grondige reden dus om de hennep goed op te volgen!

 

Het groeiseizoen
 
Op twee velden van Inagro zaaiden we begin juni met het vezelras Santhica 27 (zaaidichtheid 60 kg/ha). Op één van de velden was de opkomst slecht, waardoor opnieuw zaaien noodzakelijk was. Dat deden we deels met Santhica 27 en deels met het zaadras Finola, omdat we beschikten over onvoldoende zaad van Santhica 27. Ondanks de beperkte regen groeide de hennep goed. Midden juli stond de Finola in bloei. Begin augustus volgde ook Santhica 27 (Figuur 1).

Fig1_bloeifinola_V2.jpg
Figuur 1: bloei hennep (links: Finola, rechts: Santhica 27)
 
 

Eind augustus werden metingen uitgevoerd om zicht te krijgen op de plantlengte en -dichtheid van beide velden en hennepsoorten. Dat deden we door vier plotjes met een oppervlakte van één vierkante meter af te bakenen in het veld en vervolgens de planten te tellen en te meten. Daaruit leidden we af dat de plantdichtheid van het veld dat niet herzaaid werd lager lag dan die van het veld waar wel herzaaiden. We stelden ook een verschil vast in plantgrootte tussen de twee velden. Gemiddelde plantgroottes van Santhica 27 varieerden tussen 2,0 m (veld dat herzaaid werd) en 2,6 m. Finola is van nature veel kleiner, waardoor de gemiddelde plantgrootte lager lag dan van Santhica 27 en 1,2 m bedroeg.

 

De oogst
 
In het nieuwsbericht "Lokale hennep voor textieltoepassingen? Ontdek het op de oogstdemo!" legden we uit dat we hennep teelden om te gebruiken in textiel. We nodigden je uit om de oogstmodule die hennep kan oogsten voor textieltoepassingen aan het werk te zien.
 
Helaas doken er tijdens het uittesten van de oogstmodule enkele technische problemen op, waardoor de oogstdemo werd geannuleerd. De technische problemen zijn ondertussen verholpen, maar het weer liet het niet meer toe om de hennep voldoende te laten roten op het veld. Dat betekende dat we de hennep niet konden gebruiken voor de productie van textiel en dat we op zoek moesten gaan naar een alternatief. Dat vonden we in het gebruik van hennep als ruwvoer voor runderen.
 
Fig2_Oogst.jpgWanneer het doel van de hennepteelt veevoeder is, dan kan de hennep gehakseld worden met een gewone maïshakselaar. De hennep dient niet geroot te worden en kan onmiddellijk in pakken worden geduwd. Inkuilen is ook mogelijk, maar dan moet de uitkuilsnelheid hoog genoeg zijn om broei te voorkomen.
 
Eind oktober werd de hennep geoogst. Het hakselen is een uitdaging, maar zeker niet onmogelijk. We formuleren graag enkele aanbevelingen bij het hakselen van hennep:
  • de hakselaar wordt best ingesteld zoals gras wordt geoogst;
  • de messen moeten scherp en ongetand zijn;
  • de hakselaar beschikt idealiter over zes draaiende zonnen. Meer dan zes zonnen maakt het hakselen moeilijk en vanaf tien zonnen is het oogsten niet meer mogelijk, omdat de machine dan stropt.
Het is ook belangrijk om rekening te houden met vezels die vast komen te zitten in de zij-intrekrollen van de bek of in de ketting van de balenpers. Hennepvezels zijn namelijk heel sterk, waardoor er voldoende aandacht besteed moet worden aan de afstelling van de machines en de scherpte van de messen.
 
 
De opbrengst
 
De gemiddelde opbrengst van vezelhennep bedraagt 6-8 ton/ha. Bij Inagro bedroeg de opbrengst 9 ton/ha, wat dus een goede opbrengst is.
 
 
Hennep als ruwvoer?
 
Fig3_Opbrengst.jpgHennep is rijk aan vezels, waardoor de vertering in de pens gestimuleerd wordt. Er worden nog tests uitgevoerd om de samenstelling van de hennep in de pakken te bepalen.
 
Er zijn momenteel nog enkele pakken hennep beschikbaar bij Inagro. Als je interesse hebt om de hennep te testen op jouw bedrijf, neem dan contact met ons op!
 
 
Meer info
 
Wil je meer info over de teelt of toepassingen van hennep, dan kan je terecht bij

 

 
20191121_logobanner_GaGF.JPG20191121_flag_yellow.jpg
Het project ‘Growing a green future’ is gefinancierd binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu.