NieuwsSophie Waegebaert, woensdag 25 september 2019

Oproep tot projectideeën voor de Martinet-site in CharleroiArtikels

Eind 2018 ondertekenden ValBiom, GxABT-ULiège en de stad Charleroi een overeenkomst om de oude steenkoolsite van Le Martinet gedeeltelijk beschikbaar te stellen. Dit met als doel om een project op te zetten waarbij plantaardige biomassa wordt geproduceerd die gebruikt wordt voor de productie van bio-energie, -producten en -materialen. De invulling van de site ligt nog niet vast en daarom werd onlangs een oproep tot ideeën gelanceerd.

Oproep tot projectideeën voor de Martinet-site in Charleroi
Het Interreg-project New-C-Land wil onbenutte of braakliggende gronden een nieuwe invulling geven. Er bestaan verschillende oorzaken voor het achterlaten van gronden: sociaal-economische redenen, laagproductieve gronden, vervuilde terreinen en tijdelijk braakliggende sites.    
Deze gronden zijn niet geschikt voor de productie van voedingsgewassen. Echter, dit betekent niet dat deze gronden geen waardevolle invulling kunnen hebben! Integendeel, deze gronden kunnen bijdragen aan de uitbouw van de biogebaseerde economie. Dit door aanplantingen mogelijk te maken en de biomassa lokaal te gebruiken voor de productie van energie, producten en materialen.
New-C-Land wil in de regio Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen tien projecten opstarten waarbij aanplantingen met lignocellulosegewassen (miscanthus, hennep), grasachtigen (Brassicacea, Poacea, Fabacea) en houtige gewassen (wilg, populier, gewone acacia) mogelijk worden gemaakt. Belangrijk hierbij is de transregionale samenwerking tussen de drie regio’s.

 

De Martinet-site in Charleroi

In het verleden was de Martinet-site een steenkoolmijn, kolenwasserij en brikettenfabriek. Tijdens zijn gloriejaren was Le Martinet koploper van de Europese industrie. Echter, in 1967 sloot de mijn en ook de brikettenfabriek ging in 1976 failliet. Sindsdien ligt het terrein van 50 hectare er verlaten bij en heeft de natuur er vrij spel.  

In 2013 legde Gembloux Agro-Bio Tech (GxABT-ULiège) op een deel van de site een wilgenplantage aan om de effecten van bodemsanering door deze bomen te bestuderen (= fytomanagement). In 2015 sloot ValBiom zich aan bij GxABT-ULiège. Beide partners werkten actief samen met de stad Charlerloi. Dit resulteerde eind 2018 in een overeenkomst waarbij de stad een oppervlakte van 8 hectare beschikbaar stelt (zie Figuur 1).

Site_martinet_blog.jpg
Figuur 1: de beschikbaar gestelde oppervlakte bestaat uit twee zones. In zone 1 wordt een productief landschap aangelegd, in zone 2 wordt de biodiversiteit centraal gesteld.  

Projectideeën voor de Martinet-site

Om een invulling te kunnen geven aan de beschikbaar gestelde oppervlakte lanceren GxABT-ULiège, ValBiom en de stad Charleroi een oproep tot projectideeën. Het is hierbij belangrijk dat de projecten in overeenstemming zijn met het idee van ‘productieve landschappen’. Dit concept is gebaseerd op het fytomanagement-principe van Mission Lyon Vallée de la Chimie 2030. Een productief landschap beantwoordt aan de noodzaak tot het duurzaam beheren van natuurlijke grondstoffen waarbij waardeketens opgestart worden die van start gaan bij de landbouwer. Dit principe probeert een evenwicht te vinden tussen het behoud van de natuurlijke omgeving en de circulaire economie om zo een hefboom te vormen voor coöperatie, innovatie en creatie van lokale jobs.    

Iedereen is vrij om een projectvoorstel in te dienen. Het consortium van New-C-Land zal de geselecteerde projecten ondersteunen in de vorm van technisch en administratief advies. De deadline voor het indienen van de projectideeën is maandag 18 november.
 

Heb je meer informatie over onbenutte terreinen?  

Ook in West- en Oost-Vlaanderen zijn we nog op zoek naar onbenutte en achtergelaten gronden waar de aanplanting van biomassa een meerwaarde zou kunnen betekenen.  
 

Ben je op zoek naar biomassa?    

We horen graag van bedrijven die op zoek zijn naar biomassa die dit willen gebruiken voor de productie van energie, materialen en producten.      
 

Meer info  

Heb je meer informatie over onbenutte terreinen, ben je op zoek naar biomassa of wens je meer info over de Martinet-site en de indiening van een projectvoorstel dan kan je terecht bij Sophie Waegebaert via sophie.waegebaert@inagro.be of 051 14 03 30.    


Het project New-C-Land is gefinancierd binnen het Interreg-programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Met steun van OVAM, provincie West-Vlaanderen en Wallonië. Meer info op www.interreg-fwvl.eu.    

LogoProjets_NewCLand21319_2.jpg

Europese21319_2.png