NieuwsWillem Van Colen, Ruben Mistiaen, donderdag 19 september 2019

Studiedag over buitenvarkens lokt heel wat geïnteresseerdenArtikels

Onlangs vond het slotevent plaats van de operationele groep P’Orchard op Hof ter Meulen van Carl en Tessa. Op die afsluitende studiedag lichtten we de resultaten van het project toe. Dertig landbouwers, al dan niet gestart met buitenloop van varkens, woonden de interessante dag bij. 's Middags kon iedereen proeven van een lekkere hamburger met vlees van varkens die buiten rondliepen.

Studiedag over buitenvarkens lokt heel wat geïnteresseerden

> Bekijk het bedrijfsproces van Hof Ter Meulen, het landbouwbedrijf van Carl en Tessa.

De afgelopen twee jaar werd in de operationele groep P’Orchard gewerkt aan kennisopbouw en ervaringsuitwisseling tussen landbouwers die boslandbouw (agroforestry) en vrije uitloop van varkens combineren of er interesse in hebben. Vooral de ervaringen van de drie demobedrijven (Hof ter Meulen, De Koolmees en deeleenvarken.be) werden gedurende de looptijd van de operationele groep zo goed mogelijk benut. Het project liep eind augustus ten einde en de resultaten werden op het slotevent getoond.

foto 1 slotevent porchard.jpg

Buitenvarkens en bomen - voordelen

De voordelen van agroforestry zijn al langer gekend:

  • de diversiteit aan producten zorgt voor risicospreiding;
  • de biomassaproductie per oppervlakte stijgt;
  • er is een positieve invloed op de bodem;
  • er is een positieve invloed op het dierenwelzijn.

Carl van Hof Ter Meulen wist te vertellen dat zijn kosten voor de veearts en medicijnen slechts 10% bedragen van de kostprijs van gangbare gesloten varkenshuisvesting.

 

Buitenvarkens en bomen - aandachtspunten

Bepaalde zaken moeten wel met de nodige aandacht bekeken worden.

  • Welke boomrassen wil je aanplanten? Bestuiving is daarbij belangrijk!
  • Welke varkensrassen wil je kweken? Echte buitenrassen - zoals Duroc, Mangalica, Gasconne - kunnen zonder problemen het jaarrond buiten worden gehouden.
  • Waar kan je terecht met kleinere aantallen dieren om die te slachten?

Maar als er iets is duidelijk geworden tijdens het project, dan is het wel dat je goed moet nadenken over de bescherming van de bomen, in het bijzonder bij varkens. Varkens zullen wroeten naar de wortels of bijten aan de stam.

Het is belangrijk een bescherming te voorzien die ver genoeg van de boom staat en diep genoeg verankerd is, zodat de wortels niet beschadigd kunnen raken. Vaak is ook een elektriciteitsdraad nodig om de dieren van de bomen weg te houden. Ook het omweiden van de varkens is een belangrijk aandachtspunt. Je hebt genoeg plaats nodig om ze tijdig te verhuizen. De varkens werken daarbij als een natuurlijke ploeg. Na de beweiding met zijn Mangalica-varkens gebruikt Carl van Hof Ter Meulen die grond om er aardbeien in rotatieteelt op te telen.

 

Interessant voor wie nog een duwtje in de rug nodig heeft! In het filmpje Maak kennis met Agroforestry zetten we alles rond buitenvarkens en bomen nog eens op een rijtje.

 

Mobiel slachten

I de systemen met buitenloopvarkens is het niet altijd gemakkelijk om een slachthuis te vinden dat bereid is om de varkens te slachten. Vaak gaat het maar om enkele varkens per keer. Bovendien vragen de rassen voor buitenloop vaak een aangepaste slachtprocedure. Op het slotevent kregen de landbouwers een uiteenzetting over de kansen die mobiele slachteenheden bieden. Een volledig uitgerust mobiel slachthuis zal voor varkens en runderen in veel gevallen te duur zijn als er maar kleine hoeveelheden dieren per keer worden geslacht. Een mobiele dodingsunit - waarna de dode dieren meteen naar het slachthuis vertrekken - zou financieel haalbaarder moeten zijn. De sector is ook vragende partij om de huidige wetgeving aan te passen, zodat de dieren na het doden meteen op het bedrijf kunnen worden verwerkt.

 

Toegevoegde waarde

Belangrijk in het verhaal zijn de vleeskwaliteit van het product en de korte keten. De deelnemende landbouwers merken dat het persoonlijke contact gewaardeerd wordt. Het schept een band en de klant heeft meer respect voor het werk van de boer. Verder werd er ook opgemerkt dat boeren niet altijd alles op grote schaal moeten willen uitbouwen. Lokaal vlees aanbieden kan evengoed winstgevend zijn. Een goed en geloofwaardig verhaal zorgt ervoor dat de consument bereid is de meerprijs voor het product te betalen.

foto 2 porchard.jpg

Meer weten?

In het kader van de operationele groep werd een literatuurstudie uitgevoerd die uitgebreid is afgetoetst bij de deelnemende demobedrijven in de operationele groep. De gefinaliseerde literatuurstudie met tips en richtlijnen zal binnenkort verschijnen op de website van Agroforestry Vlaanderen.

 
logo porchard.jpg
Vlaanderen_is_landbouw_en_visserij.jpg