NieuwsFlorian Parret, Brecht Catteeuw, dinsdag 27 augustus 2019

Inagro te velde! Tips & tricks voor jouw bodem, bemesting en gewasbescherming – deel 2Artikels

Op onze proefvelden wordt heel wat onderzoek gedaan naar nieuwe teelten, technieken en innovaties. Daarnaast hebben we een ruim aanbod aan diensten. Met de unieke demodag 'Inagro te velde!' willen we onze innovaties en dienstverlening bundelen en demonstreren op één locatie op percelen van collega-landbouwers! De demodag vindt plaats op dinsdag 10 september van 9.30 u tot 17 u op de percelen achter Floralux in Dadizele. Tijdens die gratis belevingsdag kan je op 5 demonstratie-eilanden terecht voor tips voor jouw bodem, bemesting en gewasbescherming. In dit nieuwsbericht ontdek je wat je mag verwachten van de demonstratie-eilanden 'bemesting' en 'gewasbescherming'.

Inagro te velde! Tips & tricks voor jouw bodem, bemesting en gewasbescherming – deel 2

Tijdens het jaar worden heel wat activiteiten en studiemomenten georganiseerd in de land- en tuinbouwsector. Deelnemen aan al die activiteiten vraagt veel van je tijd. Met de unieke demodag ‘Inagro te velde!’ willen we een groot aantal van onze demo’s bundelen. Zo kan je op 1 dag én op 1 locatie meerdere demonstraties bijwonen rond diverse thema’s.  


5 demonstratie-eilanden en meer dan 20 demo’s

Op de velden achter Floralux in Dadizele kan je op dinsdag 10 september terecht op 5 demonstratie-eilanden waar we in totaal zo’n 20 demo’s zullen geven. De thema’s bodem, bemesting en gewasbescherming staan centraal.

De eilanden bezoeken kan doorlopend tussen 9.30 u en 17 u. De demo’s starten telkens om het halfuur.

Thema ‘bemesting’ staat centraal op eiland 4
  • In een uitgebreide proef zal je op een praktijkperceel de resultaten zien van een bemestingsproef in aardappelen. Wat doet bemesting met de opbrengst en kwaliteit? En wat betekent dat voor het nitraatresidu? Naast de bemestingsdosis is de manier van toedienen van kunstmeststoffen ook van belang. Onze experts vertellen je er alles over.
  • Alles begint met kwaliteitsvolle kunstmeststoffen. Onze adviseur zal je vertellen waarop je moet letten bij je volgende levering kunstmeststoffen. Daarnaast zal een constructeur je tips geven over de afstelling van je kunstmeststrooier om zo egaal mogelijk te bemesten.
  • Bemesten is niet meer zo eenvoudig. Strengere regelgeving en nauwere opvolging van de bemestingspraktijken maken dat je als landbouwer heel nauwkeurig en doordacht te werk moet gaan bij het bemesten van jouw percelen. Sinds enkele jaren biedt het CVBB (Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting) een interessant begeleidingspakket aan.
  • Of is smartfarming de toekomst? Onze expert precisielandbouw vertelt je graag wat er op vandaag al mogelijk is met bodemscans en dronebeelden.
 
Breng je identiteitskaart mee en registreer deze activiteit als vorming voor de fytolicentie!
Eiland 5 staat volledig in het teken van gewasbescherming. Combineer je dit eiland met minstens één ander eiland dan komt deze activiteit in aanmerking als opleiding voor de fytolicentie! Vergeet dus zeker je identiteitskaart niet.
  • Gewasbeschermingsmiddelen kunnen via drift in de waterlopen, op naburige percelen of in de akkerranden terechtkomen. Dat kan schade veroorzaken aan de gewassen, het waterleven of aan niet-doelplanten of organismen. Om drift te vermijden, zijn driftreducerende doppen essentieel. Sinds 2017 is het gebruik van minstens 50 % driftreducerende doppen of 50 % driftreducerende technieken zelfs verplicht! Maar wat is het effect van zulke doppen? En wat is het verschil tussen de verschillende percentages driftreductie? Kom het zien en voelen op deze demo.
  • Bij puntvervuiling met fytoproducten kan een beperkte gemorste hoeveelheid al snel een grote impact hebben op het milieu. Hoe kan je die puntvervuilingen voorkomen? Waar moet je op letten bij het vullen van je sproei-installatie? En wat met lege verpakkingen? Soms kunnen kleine aanpassingen in je werkwijze de kans op puntvervuilingen verminderen of zelfs vermijden. Via praktische tips helpen we je op weg naar een veilige manier van werken voor jezelf én het milieu.
  • Na de bespuiting of bij het wisselen van teelt wil je vaak de tank van de spuitmachine reinigen. Met het water uit de schoonwatertank kan je dus perfect de spuittank spoelen en reinigen op het veld, op een onverhard oppervlak of via de Sentinel/fytobak. Maar wat doe je met restwater? Kom langs en ontdek de Sentinel en onze fytobak!
  • Volgens de wetgeving mag je sinds 2018 geen grondbewerking uitvoeren op de 1-meter teeltvrije zone. Ook het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is niet toegestaan. Maar hoe moet het dan? De 1-meter teeltvrije zone niet beheren is geen optie. Dat zal op termijn leiden tot verruiging van de rand, met ongewenste onkruidgroei als gevolg. Krijg tips over hoe je de strook het best kan beheren.

> Lees in dit nieuwsbericht wat er te zien valt op eilanden 1, 2 en 3.

 
Meer informatie?
De demodag vindt plaats op dinsdag 10 september van 9.30 u tot 17 u op de percelen achter Floralux in Dadizele. Parkeren kan op de parking van Floralux.

Bekijk het volledige programma op www.inagro.be/tevelde.
 
Demodag_CAMPAGNEBEELD.jpg