NieuwsFlorian Parret, Brecht Catteeuw, dinsdag 20 augustus 2019

Inagro te velde! Tips & tricks voor jouw bodem, bemesting en gewasbescherming – deel 1Artikels

Op onze proefvelden wordt heel wat onderzoek gedaan naar nieuwe teelten, technieken en innovaties. Daarnaast hebben we ook een ruim aanbod aan diensten. Met de unieke demodag 'Inagro te velde!' willen we onze innovaties en dienstverlening bundelen en demonstreren op 1 locatie op percelen van collega-landbouwers! De demodag vindt plaats op dinsdag 10 september tussen 9.30 u en 17 u op de percelen achter Floralux in Dadizele. Tijdens die gratis belevingsdag kan je op 5 demonstratie-eilanden terecht voor tips & tricks voor jouw bodem, bemesting en gewasbescherming. Kom deze week te weten wat je mag verwachten van de demonstratie-eilanden ‘bodem’.

Inagro te velde! Tips & tricks voor jouw bodem, bemesting en gewasbescherming – deel 1

Tijdens het jaar worden heel wat activiteiten en studiemomenten georganiseerd in de land- en tuinbouwsector. Deelnemen aan al die activiteiten vraagt veel van je tijd. Met de unieke demodag ‘Inagro te velde!’ willen we een groot aantal van onze demo’s bundelen. Zo kan je op 1 dag én op 1 locatie meerdere demonstraties bijwonen rond diverse thema’s.  


5 demonstratie-eilanden en meer dan 20 demo’s

Op de velden achter Floralux in Dadizele kan je op dinsdag 10 september terecht op 5 demonstratie-eilanden waar in totaal zo’n 20 demo’s zullen worden gegeven. De thema’s bodem, bemesting en gewasbescherming staan centraal.

De eilanden bezoeken kan doorlopend tussen 9.30 u en 17 u. De demo’s starten telkens om het halfuur.


Wat valt er te ontdekken op eiland 1?

 • Er zijn heel wat producten op de markt die een positief effect hebben op de bodem. Maar welke effecten op de bodem kan je vaststellen na een langdurig gebruik van die middelen? In een meerjarige proef gebruikten we verschillende bodemverbeterende middelen naast elkaar. Kom kijken en vergelijk de resultaten!
 • Inagro zet sterk in op innovatieve teelttechnieken. Ruitenzaai is één toepassing die je kan bezichtigen op eiland 3 (zie "Wat kan je beleven op eiland 3"). Intercropping is een tweede minder gekende techniek. Meerdere gewassen telen op één perceel kan ervoor zorgen dat ze elkaar ondersteunen en/of versterken. We tonen dit aan in een perceel prei waar in de spuitgangen suikererwt gezaaid is. De erwten hebben een sterke aantrekkingskracht op trips en zorgen er op hun beurt voor dat de preiplanten minder aangetast worden.
 • Groenbedekkers hebben een positieve invloed op de bodem. Maar voor de vergroeningsmaatregel moet een mengsel ingezaaid worden, wat niet altijd zo evident blijkt. Wij zaaiden 16 verschillende mengsels uit. Bekijk zelf de ontwikkelingen en ontdek de meest geschikte mengsels voor jouw bedrijf.  
 • Maar ook water is van belang voor de bodem. Deze demodag vindt plaats in het afstroomgebied van de Heulebeek. Het is 1 van de 14 gebieden van het landinrichtingsproject Water-Land-Schap. Het doel van het project is om in nauwe samenwerking met de lokale gebruikers (landbouwers maar ook bedrijven, bewoners en landschapsbeheerders) watergerelateerde problemen op te lossen. In de vallei van de Heulebeek gaan we op zoek naar oplossingen voor droogte, maar ook wateroverlast.

 

Kom op adem en bezoek onze partners op eiland 2

Op eiland 2 kan je even op adem komen met een hapje en een drankje. Daarnaast kan je ook een bezoekje brengen aan de standen van onze verschillende partners die deze dag mee mogelijk maken.

 

Wat kan je beleven op eiland 3?
 • In een maïsveld pasten we naast conventionele zaai op rijen met een tussenafstand van 75 cm, ook ruitenzaai toe. Met dit systeem kan de plant meer zonlicht opvangen. Dat bevordert de plantengroei en verbetert de opbrengst.
 • Steeds meer moet dierlijke mest verwerkt worden. Dat zorgt ervoor dat je als landbouwer vaak bewerkte of verwerkte meststoffen aangeboden krijgt. Wat zijn de voor- en nadelen van die producten? Waarop moet je letten als je dergelijke meststoffen wil toepassen op je percelen? Onze adviseurs lichten het graag toe. Ook onze proefveldbemester zal op dinsdag 10 september te bezichtigen zijn.
 • Groenbedekkers zaaien is één ding, ze in de zachte winters vernietigen of ondergewerkt krijgen is nog iets anders.  We demonstreren hoe je groenbedekkers klein krijgt met machines die courant te vinden zijn in de machineloods van een landbouwer. Daarnaast geven we een demo van niet-kerende bodembewerking, een alternatief voor ploegen. Deze machines zullen we demonstreren:
  • klepelmaaier
  • weidebloter
  • schijveneg
  • stoppelbewerking
 • Dankzij de PDPO III-maatregel kan je als land- of tuinbouwer gratis advies aanvragen op maat van jouw bedrijf. Voor deze KRATOS-adviezen is Inagro erkend als gekwalificeerde adviesdienst voor 3 modules namelijk bodem, water en biodiversiteit. Wil je meer informatie of advies aanvragen? Kom langs en spreek onze experts ter plaatse aan.
 
Breng je identiteitskaart mee en registreer deze activiteit als vorming voor de fytolicentie!
Eiland 5 staat volledig in het teken van gewasbescherming. Combineer je dit eiland met minstens één ander eiland, dan komt deze activiteit in aanmerking als opleiding voor de fytolicentie! Vergeet dus zeker je identiteitskaart niet.
 
 
Volgende week ontdek je wat er te beleven valt op de andere eilanden.
 
 
Meer informatie?
De demodag vindt plaats op dinsdag 10 september van 9.30 u tot 17 u op de percelen achter Floralux in Dadizele. Parkeren kan op de parking van Floralux.

Bekijk het volledige programma op www.inagro.be/tevelde.
 
Demodag_CAMPAGNEBEELD.jpg