NieuwsVeronique De Mey, Sophie Waegebaert, woensdag 10 juli 2019

Lokale hennep voor textieltoepassingen? Ontdek het op de oogstdemo!Artikels

Hennep telen kan voor diverse doeleinde. Denk bijvoorbeeld aan technische toepassingen, zoals isolatiemateriaal en non-wovens, of textieltoepassingen. Beide toepassingen vereisen een andere oogstwijze. Tot voor kort was er geen oogstmachine aanwezig in Vlaanderen. Daar komt nu verandering in met de ontwikkeling van een oogstmodule, specifiek voor textieltoepassingen. De module kan je in augustus op de velden van Inagro aan het werk zien.

Lokale hennep voor textieltoepassingen? Ontdek het op de oogstdemo!

Henneptextiel, een ontluikende sector

Hennep, een tijdlang een verboden teelt, is na de herintroductie wereldwijd in opmars. In 2017 werd er in Europa voor het eerst meer dan 42 500 ha hennep geteeld. De huidige hennepindustrie in Europa focust voornamelijk op de verwerking van de totaalvezel, een mengeling van zowel lange als korte vezel. De totaalvezel wordt verwerkt in onder andere isolatie, vezelversterkte composieten, papier en non-wovens. Enkel de lange vezel extraheren uit hennep, die nodig is voor hoogwaardige textieltoepassingen, kan momenteel niet, simpelweg omdat de machines niet aanwezig zijn in Europa. Langzaamaan komt daar verandering in.

Om van stro naar een weefsel te komen, zijn volgende stappen noodzakelijk:

1. Oogst

De oogstmachines om totaalvezel of lange vezel te bekomen zijn volledig verschillend. Bij de oogst voor totaalvezel liggen de stengels de oogst kriskras door elkaar in zwad. Bij de oogst voor lange vezel is het noodzakelijk dat de vezels mooi parallel op het veld terechtkomen, zoals bij vlas. Voor de oogst van de totaalvezel zijn er in Europa verschillende types aanwezig. Voor de oogst van de lange vezel niet. Een Vlaams bedrijf, Hemp-Invest, heeft een prototype van een dergelijke machine ontwikkeld, zodat bij dit knelpunt de eerste voorzichtige stappen naar een oplossing worden gezet.

 

2. Drogen en roten

Na de oogst is een bepaalde tijdspanne noodzakelijk waarin vochtige en droge periodes elkaar afwisselen. Daarbij werken micro-organismen in op de pectines die vezels binden aan de houtachtige delen in de stengel. De afbraak van de pectines is nodig om een zuivere vezel te bekomen. Tijdens deze fase worden de stengels een aantal keer gekeerd.

 

3. Zwingelen en hekelen

Bij deze mechanische stappen worden de vezels gescheiden van de houtachtige delen. Dat levert korte vezels op die gebruikt worden om touw en grove garens te spinnen, en lange vezels die gebruikt worden om fijne garens te spinnen.

 

4. Spinnen

Spinnen is het uitrekken van lange of korte vezels tot "lint" dat in een bepaalde richting wordt getwijnd om de vezels te verbinden. De linten worden vervolgens met de spinmachine tot garens van verschillende gewichten en diktes gesponnen. Fijne vezels worden "nat" gesponnen, wat zorgt voor een glad en glanzend aspect. Nat spinnen kan momenteel niet in Europa. Daarvoor ontbreken de machines. De korte touwvezels worden "droog" gesponnen, wat een minder regelmatig, pluizig garen oplevert.

 

5. Weven

Weven is het vervlechten van horizontale en verticale groepen draden tot textiel.

 

Knelpunten in Europa

De grootste knelpunten situeren zich dus ter hoogte van de oogst en van het natte spinprocedé. De vraag vanuit de weverzijde naar kwalitatieve hennepgarens stijgt in Europa. De consument is namelijk steeds meer op zoek naar duurzame en ecologisch verantwoorde kledij. Om aan die vraag te kunnen voldoen, komen de garens nu hoofdzakelijk van buiten Europa. Om het volledige verhaal te doen kloppen - en dus alle stappen lokaal uit te voeren - zijn nog een aantal investeringen nodig. De interesse bij verschillende partijen is gewekt! 

 

20190710-Hennep.jpg20190710-Vlas.jpg

Oogstdemonstratie

Wie de oogst met de nieuw ontwikkelende machine van dichtbij wil aanschouwen, is welkom op de oogstdemo eind augustus. We kunnen je nog geen exacte datum meedelen, omdat we het oogstmoment nog niet kunnen voorspellen. Je kan jouw interesse wel al melden via dit formulier. We houden je dan via e-mail op de hoogte! De oogstdemo zal hoogstwaarschijnlijk plaatsvinden op de site van Inagro in Beitem.

 

 
20190710-Oogstmodule.jpg

Meer info
 
Voor meer info over de teelt en de mogelijkheden kan je terecht bij:
Veronique De Mey
E veronique.demey@inagro.be
T 051 27 33 90
 
Of
 
Sophie Waegebaert
E sophie.waegebaert@inagro.be
T 051 14 03 30
 
Het project ‘Growing a green future’ is gefinancierd binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu.  
 
 
logobannergagf1319090519.JPGEuropeseVlagGrowingaGreenFutureKlein.jpg