NieuwsDe Mey Veronique, Storme Kathleen, woensdag 07 november 2018

Vermarkting van alternatieve vleeskip vanuit coöperatieve samenwerkingArtikels

Begin 2018 ging het demonstratieproject ‘De Andere Kip’ van start. Daarbij demonstreren de projectpartners hoe een alternatieve vleeskip in Vlaanderen  vanuit een coöperatieve samenwerking in de markt gezet kan worden. Doorheen het project wordt gewerkt rond management, diergezondheid, ketenontwikkeling, bedrijfseconomie en vermarkting.

Vermarkting van alternatieve vleeskip vanuit coöperatieve samenwerking

In het project zetten Inagro, ILVO, UGent, Proefbedrijf Pluimveehouderij en de Landsbond in op een in Vlaanderen geproduceerde vleeskip. We willen die niet als alternatief voor de bestaande Vlaamse standaardkip of biokip op de markt brengen, maar als marktverbreding naar een type vleeskip dat nu hoofdzakelijk vanuit het buitenland ingevoerd wordt. Uit vooronderzoek is namelijk gebleken dat de consument bereid is een meerprijs te betalen voor een vleeskip waarvan de productie afgestemd wordt op diervriendelijkheid, milieu en smaak. Zo’n kip kunnen we ook lokaal kweken.

Om op een coöperatieve manier een ‘andere kip’ in de markt te zetten, gaan we uit van een bottom-up approach vanuit producenten met oog op een ketenontwikkeling met meerwaarde voor elke ketenpartij (productie, distributie, retail). In de voorbereidende fase hebben we kennis gebundeld over alternatieve productiemethoden, samenwerkingsverbanden en marketingstrategieën rond vleeskippen in het binnen en- buitenland. Daarna hebben we kennis opgebouwd rond potentiële productiemethoden, samenwerkingsverbanden en marketingstrategieën in Vlaanderen. Nu die kennis vergaard is, realiseren we vanaf januari twee concepten op demoschaal.

 

De twee concepten
In het eerste concept hanteren we een bezettingsgraad van 33 kg/m², zonder uitladen. Er wordt gekozen voor een traaggroeiend ras, maar de beslissing is nog niet genomen of de opkweekduur 49 of 56 dagen zal zijn. In geval van 49 dagen valt de keuze op het ras Hubbard 987. In het geval van 56 dagen wordt Rowan Ranger gekozen, een bruin ras. De huisvesting wordt voorzien van verrijking, zoals strobalen, luzerne en wormen. Extra aandacht gaat uit naar de smaak van het vlees. Wat is het effect van de slachtleeftijd?

In het tweede concept zal het uitkippen in de stal getest worden. De bezettingsgraad zal daarbij 36 kg/m² bedragen, waarbij uitladen gebeurt op dag 32. In de voedersamenstelling wordt gekozen voor alternatieve eiwitbronnen. In concept 2 wordt niet gekozen voor een traaggroeiend ras. Verder zal ook hier verrijking aangebracht worden. In dit concept speelt het BBB-verhaal een belangrijke rol: de kippen zullen geboren, gekweekt en geslacht worden in België.

In beide concepten nemen we ook de uitvoering van een wintertuin mee in de kostprijsberekening.

 

Wil je op de hoogte blijven?
Een belangrijke pijler voor de uitwerking van specifieke deeltaken binnen het project is het bijeenbrengen van experten in denktanks. Tijdens een denktank komen de projectgroepsleden, een groep van pluimveehouders, landbouwers uit andere sectoren en stakeholders uit de keten samen om expertise uit te wisselen.

Eind juni/begin juli 2019 communiceren we de resultaten van de concepten die uitgetest zijn op demoschaal in een denktank. Wil je daarvan graag op de hoogte gebracht worden, neem dan contact op met één van onderstaande personen:

 
Vleeskip_logo_112018.jpg