NieuwsVervisch Bram, donderdag 18 oktober 2018

Keten opgezet rond lokale biosoja met landbouwer Simon Colembie, La Vie est Belle en Colruyt GroupArtikels

Dit jaar vonden bioboer Simon Colembie, Colruyt en La Vie est Belle elkaar in een samenwerking rond biologisch gekweekte sojabonen. Inagro en ILVO stonden hen daarin bij met teelttechnisch advies. Het resultaat van de samenwerking ziet er alvast veelbelovend uit. Simon oogstte ongeveer 2,5 ton bonen die in korte keten verwerkt zullen worden door La Vie est Belle tot burgers en spreads. Die producten zullen vanaf volgend jaar te koop zijn in Bio-Planet.

Keten opgezet rond lokale biosoja met landbouwer Simon Colembie, La Vie est Belle en Colruyt Group

Landbouwer Simon Colembie, La Vie Est Belle en Colruyt Group werken in volle vertrouwen samen aan dit innovatieve project, waarbij elke speler een schakel in de keten vormt. Omdat soja in Belgë tot nu toe nog relatief onbekend terrein is, kunnen ze rekenen op de steun van Inagro en ILVO. Wij onderzoeken al enkele jaren of Belgische sojateelt potentieel heeft.

Sojateelt in onze regio
De belangrijkste vragen die rijzen bij sojateelt in ons klimaat zijn het zaai- en oogsttijdstip, rassenkeuze, bemesting, onkruidbestrijding en preventie van wildschade. Inagro voert daarom al enkele jaren onderzoek naar de optimale omstandigheden. Simon kreeg dit seizoen dan ook praktisch teeltadvies van de onderzoekers van Inagro.

Soja als extra gewas
Simon ervaart zelf voordelen van de teelt. Zo heeft hij met soja een extra gewas in de teeltrotatie op zijn percelen. Dat komt niet alleen de inkomsten ten goede, maar ook de bodemkwaliteit. Soja haalt stikstof uit de lucht en maakt de bodem zo net rijker. Zeker in de biologische landbouw is dat een meerwaarde, omdat kunstmeststoffen niet toegelaten zijn en organische meststoffen vaak te duur zijn.

 

Afzet en verwerking van soja
Ook de producent La Vie est Belle ziet enkel voordelen in de lokaal geteelde soja. De opbrengst van de geteelde hectare bij Simon wordt door de Brugse firma verwerkt tot sojaburgers en –spreads. Colruyt Group zal die producten vanaf volgend voorjaar dan te koop aanbieden in de Bio-Planetwinkels.

 

> Bekijk een filmpje over de oogst van de soja bij Simon Colembie.

> Heb je zelf interesse in de teelt? Of wil je meer weten? Neem dan contact op met Bram Vervisch via bram.vervisch@inagro.be.


simoncolembiebiosoja_ColruytGroup.jpg

Afbeelding: Een trotse Simon Colembie bij zijn oogst biologische soja.