NieuwsDe Mey Veronique, Lefevere Hannes, donderdag 23 augustus 2018

Welke peulvruchten kunnen we in Vlaanderen telen?Artikels

In onze reeks over de innovatieve tuin staan deze maand de eiwitwassen in de spotlights. In het kader van het Interreg-project ‘Growing a green future’ wordt werk gemaakt van nieuwe ketenontwikkelingen. Met de vraag 'welke peulvruchten kunnen we in Vlaanderen telen?', gingen we dit jaar op onderzoek uit.  

Welke peulvruchten kunnen we in Vlaanderen telen?

Wat zijn peulvruchten?  

“Peulvruchten” is een verzamelnaam voor onder andere bruine bonen, kapucijners, limabonen, kidneybonen, lupinen, spliterwten, kikkererwten, linzen en soja. Het zijn de zaden uit de peulen van een vlinderbloemige plant. Peulen bestaan uit één vruchtblad waarin één of meerdere zaden groeien. Wanneer de zaden rijp zijn, gaan de peulen aan de rug- en buiknaad open. Peulvruchten zijn rijk aan koolhydraten, eiwitten, B-vitamines en mineralen zoals ijzer, calcium, molybdeen en fosfor.  

Peulvruchten zijn vlinderbloemigen die stikstof uit de lucht vastleggen. Hierdoor kunnen ze ook op schrale en droge gronden nog voor hoge opbrengsten zorgen.  

Peulvruchten in de innovatieve tuin  

Bepaalde peulvruchten zoals soja, erwten en veldbonen zijn geen volstrekt onbekende teelten meer in Vlaanderen. Er is echter nog een volledig gamma aan peulvruchten dat nog vrijwel niet geëxploreerd is. Een drietal zaaiden we dit jaar voor het eerst in de innovatieve tuin.  

Linzen  

Linzen_klein.jpg

Linzen zijn kleine, platte en halfronde peulvruchten met een groene, bruine, rode of gelige kleur. De linzen die we doorgaans consumeren komen uit China, Canada of Turkije. Het inzaaien gebeurt in april/mei. Bloei is te zien vanaf 60 – 90 dagen na zaai. De plant bereikt een hoogte van een 30 cm. 80 – 110 dagen na zaai kunnen de linzen geoogst worden.  

 

 

 

 

 

 

 

Kidneybonen of rode nierbonen  

Kidneyboon - klein.jpgHet zijn lichtzoete peulvruchten die hun naam danken aan hun kleur en vorm. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt in chili con carne. Oorspronkelijk komen ze uit Noord- en Midden-Amerika. Rauw zijn de bonen giftig, voor consumptie moeten de bonen geweekt en gekookt worden. Kidneybonen zijn vorstgevoelig, inzaaien kan dus pas na de laatste vorst. Ongeveer 30 dagen na zaai komen de planten in bloei en na 100 – 140 dagen na zaai zijn de bonen oogstrijp. De planten worden 40 cm hoog.  

 

 

 

 

 

Kikkererwten  

Kikkererwt - klein.jpgDe gele, ronde peulvruchten met een nootachtige smaak worden vaak gebruikt in de Mediterrane keuken. Ze vormen het basisingrediënt van humus. De belangrijkste teeltgebieden zijn India, Pakistan, Turkije, Australië, Marokko en Iran. Kikkererwten kunnen gezaaid worden vanaf midden mei tot begin juli. De peulen kunnen een 100 dagen na zaai geoogst worden.  

 

 

 

 

 

 

De peulvruchten doen het ondanks de droogte vrij goed. De linzen kenden een minder goede opkomst en zijn vrij laag gebleven. De peulen van de de kidneybonen en kikkererwten zijn talrijk aanwezig en beginnen stilaan aan hun afrijping. De kidneybonen zitten op dit moment in een verder stadium dan de kikkererwten. We volgen de teelten verder van dichtbij op en rapporteren in het najaar over de opbrengsten.

Bonen_samen_082018.jpg

Meer info  

Wens je meer info over de teelten kan je terecht bij:
Veronique De Mey
E veronique.demey@inagro.be
T 051 27 33 90  

Elke maand belichten we een groep gewassen; deze maand zijn de eiwitwassen aan de beurt. Komende maanden komen nog de vezelgewassen en gewassen met specifieke inhoudsstoffen aan bod. De voedsel- en oliegewassen werden vorige maanden toegelicht in deze blogs: http://inagro.be/Artikel/guid/4416/type/1 en http://inagro.be/Artikel/guid/4525/type/1.  

 

Interreg_Growing_082018.jpg Europa_vlag.jpg  

Het project ‘Growing a green future’ is gefinancierd binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu.