NieuwsVan Nieuwenhove Tom, Depraetere Dieter, dinsdag 26 juni 2018

Infoavond boslandbouw lokt groot aantal geïnteresseerdenArtikels

Op maandag 18 juni 2018 organiseerde het consortium ‘Agroforestry in Vlaanderen’ een infoavond voor landbouwers die spelen met het idee om agroforestry toe te passen op hun bedrijf. Er werd dieper ingegaan op wat agroforestry nu juist is, wat de drempels kunnen zijn,  welke opportuniteiten zich voordoen en welke wetgeving van kracht is. Om het geheel kracht bij te zetten, werd een bezoek gebracht aan de agroforestryaanplant van Nils Mouton.

Infoavond boslandbouw lokt groot aantal geïnteresseerden

De infoavond startte met een bezoek aan de agroforestrypercelen van Nils Mouton. Nils behoort vandaag met zijn meer dan 600 bomen tot de landbouwers die de techniek toepassen met het grootste aantal bomen. Hij nam ons mee naar de rand van 2 percelen. Op het ene perceel staan er 400 bomen, een mengeling van 12 soorten appels, 8 soorten peren en 4 variëteiten aan pruimen. Tussen de bomen zijn het zijn melkkoeien die het gras begrazen. Nils is niet over 1 nacht ijs gegaan bij de aanplanting van de bomen. Een doordachte aanpak verklaart voor hem het succes.

Wat is agroforestry?
Na de versterking van de innerlijke mens volgde een introductie tot agroforestry door Bert Reubens. Agroforestry of boslandbouw is de gecombineerde teelt van landbouwgewassen/dieren en houtachtige gewassen op eenzelfde perceel. Eigenlijk is het een nieuwe benaming voor een eeuwenoud landgebruik (denk bv. aan populierenweides en hoogstamfruitboomgaarden). Hét voordeel van agroforestry is een hogere totale biomassaproductie ten opzichte van een enkelvoudige, zuivere teelt.


Drempels bij de toepassing van agroforestry?
Lieve Borremans vertelde meer over de drempels waarmee landbouwers te maken krijgen wanneer ze met agroforestry aan de slag gaan. Zowel op de domeinen van onderzoek, marktwerking/financiën (economisch), beleid/regelgeving, communicatie/educatie als op het vlak van sociologie zijn er immers nog heel wat uitdagingen. Lieve ging dieper in op de economische uitdaging. Er is immers een zoektocht naar economische stimulansen voor de adoptie van agroforestry, dit onder meer omwille van de lange looptijd tussen investering en inkomsten.


Agroforestry als opportuniteit?
Sander Van Daele vertelde meer omtrent agroforestry als opportuniteit. Ook hij haalde een hogere totale biomassaopbrengst, diversificatie, een verbeterd dierenwelzijn, meer biodiversiteit, verbeterde bodemkwaliteit… aan. Hoewel er heel wat voordelen zijn, worden er in de praktijk slechts ongeveer 20- tot 30-tal ha agroforestry per jaar aangeplant. Er zijn immers nog een aantal barrières, dit op vlak van productiviteit, inpasbaarheid, langetermijninvestering, juridische knelpunten (hoewel er reeds heel wat knelpunten zijn weggewerkt) en het gebrek aan kennis. Het consortium Agroforestry Vlaanderen biedt echter bedrijfsbegeleiding aan aan landbouwers die met agroforestry aan de slag willen gaan.

2018-06-26-ML-nilsbanner.jpg


Agroforestry en wetgeving?
Aan het einde van de infoavond kregen we van Tim Ghysels van het Departement Landbouw en Visserij meer duidelijkheid over de regelgeving, subsidiemogelijkheden en randvoorwaarden van agroforestry. Aangezien agroforestry als landbouwteelt erkend is, is agroforestry op vele  plaatsen mogelijk. Meer informatie over de wetgeving en subsidie kan je terugvinden op de website www.agroforestryvlaanderen.be (klik door naar ‘Kennisloket’ > ‘Wetgeving’/’Subsidie’) en op de website van het Departement Landbouw & Visserij. Dit jaar kan de boslandbouwsubsidie aangevraagd worden vanaf eind juli tot uiterlijk 21 september 2018. Voor vragen omtrent de aanleg en het ontwerp van een agroforestryperceel, kan je contact opnemen via info@agroforestryvlaanderen.be.

Het volledige verslag van de infoavond kan je hier terugvinden.


Voor meer informatie:
Tom Van Nieuwenhove
T 051 27 33 92
E tom.vannieuwenhove@inagro.be

2018-06-26-ML-agroforestry.jpg