NieuwsDe Bus Kim, woensdag 13 juni 2018

Faunasoorten hand in hand in Houtland - symposium op 20 juniArtikels

Diverse diersoorten zijn onlosmakelijk verbonden met onze landbouwbedrijven en -gebieden. Daarbij gaat het niet enkel om schadelijke soorten. Er zijn ook heel wat nuttige soorten die soms zelfs onmisbaar zijn voor de landbouw. Daarnaast zijn er ook soorten die niet schadelijk of nuttig zijn, maar die een duwtje in de rug nodig hebben voor hun voortbestaan. Benieuwd naar een geïntegreerde aanpak in ruimere context? Je komt het te weten op het symposium "Geïntegreerde Faunaplanning".

Faunasoorten hand in hand in Houtland - symposium op 20 juni

Specifieke maatregelen in functie van welbepaalde diersoorten hebben sowieso een impact op andere soorten. Afstemming en samenwerking zijn dus noodzakelijk. Afhankelijk van de schaal van het werkingsgebied (regio’s, aandachtsgebieden, bedrijven) spelen zowel stakeholders als diersoorten onderling op elkaar in. Een boeiende zoektocht naar een integrale soortenaanpak!

Tijdens het symposium "Geïntegreerde faunaplanning" in Brugge stellen we je vier cases voor. Per case tonen we de samenwerkingsverbanden op gebiedsniveau over de verschillende doelsoorten heen.

Praktisch:

 

> Bekijk het programma.


WVL_europldbfonds.PNG