NieuwsVan Nieuwenhove Tom, Sander Van Daele, dinsdag 12 juni 2018

Infoavond agroforestry: Bomen voor veerkrachtArtikels

Wil je wel eens iets nieuws proberen op je bedrijf? Ben je op zoek naar manieren om meer opbrengst te halen uit een hectare grond? Wil je meewerken aan meer biodiversiteit in het landbouwlandschap? Of een nog betere combinatie van een hoge productiviteit en een hoge biodiversiteit? Dan is agroforestry misschien iets voor jou. Kom op maandag 18 juni informatie inwinnen op onze infoavond “Agroforestry: Bomen voor veerkracht”  

Infoavond agroforestry: Bomen voor veerkracht

In Vlaanderen is elke lap grond kostbaar. Naast een hoge productiviteit zijn ook ecologische aspecten belangrijk. Bij agroforestry of boslandbouw wordt de teelt van houtige gewassen (bomen of struiken) doelbewust gecombineerd met die van landbouwgewassen of vee, om zo nieuwe producten en diensten te creëren, zowel op economisch, ecologisch als sociaal vlak. Dat teeltsysteem is eigenlijk al eeuwen oud, maar is ook toepasbaar in de moderne landbouw. Mits een doordachte aanpak kan agroforestry de bedrijfsrendabiliteit verhogen en helpen om natuurlijke hulpbronnen te behouden en te beschermen, zowel op korte als op lange termijn.

Met deze infoavond mikken we op alle geïnteresseerden om met dit teeltsysteem aan de slag te gaan of er eenvoudigweg kennis mee te maken. Voorafgaand aan de infoavond zijn we te gast op het landbouwbedrijf ‘De Zwaluw’. Naast het toegepaste agroforestrysysteem van fruitbomen op weiland, zal er ook voldoende aandacht gaan naar verschillende afzetmogelijkheden. Zo verwerken ze zelf de melk van hun koeien in verschillende producten, zoals yoghurt, platte kaas en hoeve-ijs, doen ze aan thuisverkoop en hebben ze een zelfoogsttuin met groenten.


> Bekijk het volledige programma.

 
Praktisch:

  • Datum: maandag 18 juni 2018
  • Duur: 16.45 u tot 20.30 u
  • Locatie: Zaal Tempelhof, Tulpenstraat 11, 9920 Lovendegem
  • Kostprijs: Gratis deelname.
  • Inschrijven: Gelieve in te schrijven via dit formulier.

Meer info:
Sander Van Daele
09 264 90 55
sander.vandaele@bosplus.be

Tom Van Nieuwenhove
051 27 33 92
tom.vannieuwenhove@inagro.be

2018-06-13-ML-agroforestryfotot.jpg
2018-06-13-ML-agroforestrybanner.PNG