NieuwsVan Colen Willem, De Bus Kim, dinsdag 22 mei 2018

Graanakkers blijven cruciaal voor de bruine kiekendiefArtikels

De bruine kiekendief voelt zich thuis op en boven de West-Vlaamse polders. De jarenlange inzet van Natuurwerkgroep (NWG) “De Kerkuil” en van de lokale landbouwers wierp ook vorig jaar zijn vruchten af. In 2017 bleken de graanakkers van onze kustregio opnieuw een van de meest waardevolle broedgebieden van ons land voor de bruine kiekendief.

Graanakkers blijven cruciaal voor de bruine kiekendief

Bruine kiekendieven zijn typische roofvogels van het open polderlandschap. Laag boven de uitgestrekte velden jagen ze op muizen en kleine zangvogels. Je herkent ze vooral aan hun lange, slanke vleugels in een open V-houding. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de buizerd maakt de kiekendief zijn nest niet in bomen, maar op de grond, vaak middenin graanakkers. Voor akkerbouwers zijn het welgekomen gasten. Hoewel duiven niet op het menu van de kiekendieven staan, jaagt hun dreigende silhouet aan de hemel de duiven met schrik uit de graanpercelen.

De cijfers die NWG “De Kerkuil” in 2017 verzamelde in zijn werkgebied wijzen opnieuw op het belang van de West-Vlaamse polders voor de kiekendief. 2017 gaat de geschiedenis in als een recordjaar op vlak van aantal broedgevallen. Er werden maar liefst 44 broedgevallen geteld (+ 5 mogelijke broedgevallen) en verder ook nog 5 territoriale, niet-broedende kiekendiefkoppels. Ruim de helft van de nesten werd aangetroffen in graanakkers! 30 van de nesten (68%) waren succesvol, goed voor minstens 88 uitvliegende jonge kiekendieven. 8 van nesten zijn mislukt, onder andere door uitmaaien of overstroming bij hevige regenval. Van 6 nesten is niet geweten of er uiteindelijk jongen zijn uitgevlogen of niet. In verschillende gevallen hebben medewerkers van de natuurwerkgroep nesten succesvol verplaatst van gerst naar tarwe om uitmaaien door het vroeger dorsen van gerst te vermijden.


2018-05-22-ML-kiekendiefgrafiek.png
Bron: Natuurwerkgroep 'De Kerkuil'


Als landbouwer kan je je door de lokale NWG "De Kerkuil" laten begeleiden om de kiekendieven op je percelen te beschermen. In 2017 waren er twee gevallen van actieve nestbescherming in samenwerking met de landbouwer. Bij een maaigrasland of luzerneveld wordt een vierkant van 10 m bij 10 m rond het nest ongemoeid gelaten, zodat de kiekendiefrustig kan broeden. Bij graan- en koolzaadvelden wordt een kleiner vierkant niet gedorst. Als landbouwer krijg je, naast gratis duivenafweer ook een vergoeding van 50 euro voor het niet-oogsten van het kleine stuk akker.

De eerste waarnemingen van 2018 leggen meteen een pijnlijk punt bloot. Veel koppels kozen er namelijk voor om te nesten in maaigrasland. Na de eerste snede zijn die allemaal uitgemaaid. Momenteel zijn veel koppels bezig met een tweede (en sowieso kleiner) nest te maken. Een herhaling van het topjaar 2017 lijkt onwaarschijnlijk.

2018-05-22-ML-kiekendiefband2.PNG
Bron: Natuurwerkgroep 'De Kerkuil'


Het is wel uitkijken naar het effect van de ruim 48 hectare vogelakkers die sinds dit en vorig jaar aangelegd werden als kiekendiefmaatregel in de Moeren. Die akkers combineren landbouwkundige productie met natuurbescherming op eenzelfde perceel. De landbouwer oogst eiwitrijk groenvoeder (luzerne), terwijl de combinatie met stroken van gras, graan en kruiden van die akker tezelfdertijd een optimaal foerageerhabitat vormen voor de bruine en de grauwe kiekendief, het zeldzamere broertje van bruine kiekendief.

Heb je een kiekendief ontdekt in je gewassen? Dan kan je rechtstreeks contact opnemen met Kris Degraeve (de voorzitter van NWG “De Kerkuil” - 0498 64 50 23) of Wim Bovens (projectcoördinator van NWG “De Kerkuil” - 0476 46 77 21).

Aanspreekpunt Inagro:
E willem.vancolen@inagro.be
T 051 27 33 15

Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Landbouwverbreding | Landbouw In Zijn Omgeving