NieuwsDedeyne Anneleen, maandag 09 april 2018

Starters op bezoek bij de korte ketenArtikels

Korte keten is in! Dat bewijzen de vele initiatieven die recent ontstaan zijn, de vragen van landbouwers die Inagro ontvangt en stijgende vraag naar authentieke en verse producten. Omwille van die vaststellingen organiseerde Inagro samen met het Steunpunt Hoeveproducten op maandag 26 maart 2018 een infodag voor kandidaat-hoeveproducenten. Een twintigtal geïnteresseerden waren te gast bij Hoeveslagerij ‘t Lindebos in Wijtschate en bij Hoeve Zuid-Bellegoed in Ieper.

Starters op bezoek bij de korte keten

Eerst wat regelgeving…
Ann Detelder van het Steunpunt Hoeveproducten leidde het studiemoment in met een overzicht van zaken waarmee je rekening moet houden bij de opstart van een hoevewinkel. Vanuit haar ruime kennis van het Vlaamse korteketenlandschap gaf ze belangrijke vaststellingen mee, zoals:

  • De inzet van tijd wordt vaak onderschat.
  • Niet elk bedrijf is geschikt voor korte keten.
  • De ligging is minder doorslaggevend, al is dat afhankelijk van het product (bijvoorbeeld melk versus kaas, prei versus asperges)
  • We kennen veel andere korteketenverkoopkanalen dan de klassieke hoevewinkel, bijvoorbeeld nieuwe boerenmarkten en online reservatiesystemen.
  • Laat je niet afschrikken door administratie. Vele zaken moet je slechts eenmalig doen.
  • Ondernemerschap heeft een belangrijk impact op de slaagkans en rendabiliteit.

 

Verder moet je je als landbouwer inschrijven bij het FAVV en de Goede Hygiënepraktijken naleven (GHP) voor verkoop van primaire plantaardige en dierlijke (honing, eieren van eigen kippen en onverpakte rauwe melk) producten. Verder legt het FAVV geen extra eisen op.

Voor verwerkte producten moet je wél voldoen aan de HACCP-regelgeving. Een toelating of erkenning moet je aanvragen bij het FAVV. Verder kwam ook de handelswetgeving, ruimtelijke ordening en etikettering aan bod.

Hoeveproducenten hebben best ook wat aandacht voor promotie en communicatie. Vertel wie je bent en hoe je je product produceert. Enkel zo kan je je differentiëren.

Zuid_Bellegoed_06042018_1.jpg

Jonge overnemers trekken jong publiek aan
Stijn en Stefanie Masson-Segers van ’t Lindebos gaven ons een kijk in hun kleinschalige, maar rendabele hoeveslagerij. Die bewuste bedrijfskeuze maakten de ouders van Stijn al in 2000. Stijn en Stefanie telen in hoofdzaak eigen voeders voor hun varkens, runderen en kippen. Naast de recente vernieuwing van de slagerijwinkel bouwen ze binnenkort een nieuwe rundveestal en vleesvarkensstal.

“In de vleesvarkensstal zullen we 200 vleesvarkens kunnen huisvesten, in tegenstelling tot mijn buur, die een stal plaatst voor 1500 vleesvarkens, maar dat is ons doel niet. Deze stal kost het dubbele per gekweekt varken, maar we halen een meerwaarde uit onze dieren door ze thuis te verkopen”, vertelt Stijn. “In vergelijking met vroeger, verkopen we evenveel varkens. Maar we halen meer omzet per varken, omdat we meer tijd besteden aan de verwerking. We maken nu ook balletjes in tomatensaus, droge worst, lasagne, enzovoort. We trekken ook nieuwe klanten aan door kleinere porties te voorzien. Bovendien trekken we een jonger publiek aan, wellicht doordat wij vier jaar geleden gestart zijn als jonge uitbaters.” Sinds kort versterkt een vaste medewerker het jonge koppel. Die helpt bij de thuisverkoop en de bediening van een rusthuis in Ieper en enkele buurtwinkels.

Stijn gaf nog een interessante tip mee: wie wil starten met een thuisverkoop, laat zich best goed informeren in de BTW-wetgeving, want die is niet eenvoudig.

Als afsluiter werden we verwend met een hoevepicknick van eigen producten, aangevuld met producten van collega-landbouwers.

Zuid_Bellegoed_06042018_2.jpg

Open poorten verlaagt de drempel
We zetten de infodag verder met een getuigenis van Philip en Nancy Fleurbaey-Secru van Hoeve Zuid-Bellegoed. Zij verwerken een deel van de melk van hun 65 melkkoeien tot boter, yoghurt, desserts en ijs. Naast de eigen hoevewinkel, baten ze sinds kort een zomerterras uit, ook op zondagnamiddag.

“Ik heb de impact van een terras op ons gezin onderschat, ook al is dat maar vijf maanden per jaar”, vertelt Nancy. “Het is zeer belangrijk dat je hoeve en omgeving er aantrekkelijk uitzien, want dat is onrechtstreeks de eerste indruk van je product. Ook de toegang is van belang, want door die ene poort te renoveren en open te stellen, zijn de hoevewinkel en het terras zichtbaar en komen klanten makkelijker langs.” Dankzij hun terras kreeg de winkelverkoop ook een boost, omwille van bekendheid bij een ruimere doelgroep.

Hoeve Zuid-Bellegoed kiest voor kwaliteit door onder meer te werken met kwaliteitsvolle grondstoffen. 95% van de producten wordt in de hoevewinkel verkocht, 5% via een ijskar of aan restaurants. “We hebben weinig goede ervaringen met verkoop aan horeca. Ook voedselteams zijn we gestopt door een te lage afzet”, vertelt Nancy. Tot slot gaf ze mee dat je echt moet luisteren naar je klanten. "Stel vragen of laat de klant proeven. Uit de bedenkingen van een klant haal je de beste informatie", aldus Nancy.

 

Meer info
West-Vlaanderen promoot haar korteketenproduc(en)ten via het label 100% West-Vlaams. Wil je daarover meer informatie? Of wil je advies inwinnen over productie en afzet via de korte keten? Neem dan contact op met Anneleen Dedeyne van Inagro via anneleen.dedeyne@inagro.be of 051 27 32 26.

 

Bron foto's: ADOFPRESS Belgium

Gekoppelde thema's & sectoren: Landbouwverbreding