NieuwsDe Mey Veronique, maandag 26 februari 2018

De Andere KipArtikels

Op 1 januari 2018 ging het demonstratieproject ‘De Andere Kip’ van start. Daarin willen we demonstreren hoe een alternatieve vleeskip vanuit een coöperatieve samenwerking in de markt kan gezet worden in Vlaanderen. In het project wordt gewerkt rond management, diergezondheid, ketenontwikkeling, bedrijfseconomie en vermarkting. Pluimveehouders - en bij uitbreding alle geïnteresseerde landbouwers - die willen meewerken aan het project, kunnen zich nu al melden!

De Andere Kip

Waarom een andere kip?
In het project gaat de aandacht van de vijf Vlaamse partners (Inagro, ILVO, UGent, Proefbedrijf Pluimveehouderij en de Landsbond) naar een vleeskip die in Vlaanderen geproduceerd wordt. Het gaat niet over een alternatief voor de bestaande Vlaamse standaardkip of biokip, maar over marktverbreding naar een type vleeskip dat nu hoofdzakelijk vanuit het buitenland ingevoerd wordt. Uit vooronderzoek is namelijk gebleken dat de consument bereid is een meerprijs te betalen voor een vleeskip waarvan de productie afgestemd is op leefomstandigheden, gezondheid en smaak. Zo'n kip kunnen we ook lokaal kweken.  

 

Bottom-up aanpak
Om op een coöperatieve manier een ‘andere kip’ in de markt te zetten, gaan we uit van een bottom-up aanpak vanuit producenten met oog op een ketenontwikkeling met meerwaarde voor elke ketenpartij (productie, distributie, retail). De voorbereidende fase omvat een bundeling van kennis over alternatieve productiemethoden, samenwerkingsverbanden en marketingstrategieën rond vleeskippen in het binnen- en buitenland. Vervolgens is het van belang om kennis op te bouwen rond potentiële productiemethoden, samenwerkingsverbanden en marketingstrategieën in Vlaanderen. Eens die kennis verzameld is, zullen twee concepten - die vrij ver uit elkaar liggen - gerealiseerd worden op demoschaal.  

Een belangrijke pijler voor de uitwerking van specifieke deeltaken in het project is het samenbrengen van experts in denktanks. Tijdens een denktank komen de projectgroepsleden en een groep van pluimveehouders en landbouwers uit andere sectoren samen om expertise uit te wisselen. In die denktank werken de deelnemers actief mee aan de identificatie van de specifieke randvoorwaarden in Vlaanderen voor de productie van een meerwaardekip, de analyse van de verzamelde data en de ontwikkeling van de twee concepten. Tijdens het volledige project staat demonstratie en kennisverspreiding hoog op de agenda.

 

Een brede doelgroep
Algemeen willen we de projectresultaten kenbaar maken aan de ruime landbouwsector. Het is echter logisch dat de producenten, zowel de huidige pluimveehouders als landbouwers van buiten de sector (vb. die interesse hebben in reconversie richting pluimveehouderij) een belangrijke doelgroep vormen.  

Binnen de productieketen van vleeskippen vormen alle schakels, van broeierij over teler, slachterij tot retail, belangrijke doelgroepen. We willen al deze schakels zoveel mogelijk een sturende rol geven.  

Daarnaast behoren ook partijen buiten de sector, die een rol willen spelen in de productieketen van een alternatieve/meerwaarde kip tot het doelpubliek.

 

Interesse?
Heb je interesse en wil je op de hoogte blijven van het verloop van het project? Of heb je zin om actief mee te denken aan een meerwaardekip? Meld dat bij Veronique De Mey via veronique.demey@inagro.be of 051 27 33 90.

Vleeskip_logo_112018.jpg