NieuwsDhoop Martijn, Simoen Celine, donderdag 08 februari 2018

Agro-Expo zit er alweer opArtikels

Agro-Expo zit er weer op. In onze nieuwe beursstand demonstreerden onze experts hoe je de gewasbeschermingsapp kunt gebruiken. Ze gaven ook advies over een goede IPM-strategie. Wie deelnam aan onze wedstrijd, maakte kans om een set spuitdoppen te winnen ter waarde van 300 euro. Lees in dit nieuwsbericht het verslag van het beursweekend én ontdek de winnaar van onze wedstrijd!

Agro-Expo zit er alweer op

Tijdens Agro-Expo stond ons advies op maat van jouw land- en tuinbouwbedrijf centraal. De steeds strengere normen rond bemesting en gewasbescherming zorgen voor heel wat vragen. Tijdens de beurs demonstreerden we daarom onze gewasbeschermingsapp. Daarmee kan je snel en gemakkelijk informatie krijgen over de beheersing van ziekten, plagen en onkruiden in jouw teelten.

 

Inagro heef het geSNapp’t!
We kregen ook heel wat vragen over de nieuwe digitale aanvraag voor verlaging van fosfaatklasse. Onze medewerkers waren tijdens de beurs beschikbaar om samen met jou de aanvraag digitaal in te dienen.
>> Heb je nog moeilijkheden? Volg onze handleiding!

 

Waarom spuitdoppen te winnen?
Gewasbeschermingsmiddelen kunnen via drift in de waterlopen, op naburige percelen of in de akkerranden terechtkomen. Dat kan schade veroorzaken aan de gewassen, het waterleven of aan niet-doelplanten of organismen. Om drift te vermijden, zijn driftreducerende doppen essentieel.

Het gebruik van minstens 50 % driftreducerende doppen of 50 % driftreducerende technieken is vanaf dit jaar opgenomen als een major (verplicht in orde) controlepunt in het IPM-lastenboek. Jouw OCI (Onafhankelijk Controle Instantie) kan dat controleren. Als er bij controle nog geen driftreducerende maatregelen aanwezig zijn, moet de teler binnen de maand actie ondernemen. Hij moet

  • een factuur van driftreducerende doppen opsturen
  • of een engagement aangaan om zo snel mogelijk een opleiding over het gebruik van driftreducerende doppen te volgen en de factuur van driftreducerende doppen de maand erna verzenden.

De lijsten met driftreducerende doppen die in Vlaanderen erkend zijn, zal je vinden in de bijlages bij de IPM-checklijsten in de praktijkgids gewasbescherming. Het gebruik van driftreducerende doppen biedt het bijkomende voordeel dat de productspecifieke bufferzones verkleind mogen worden.


Heb jij gewonnen?
Op onze beursstand kon je kans maken op een set drifreducerende doppen ter waarde van 300 euro. Daarvoor moest je de gewasbeschermingsapp installeren op jouw smartphone en een schiftingsvraag beantwoorden. Stefan Vermeersch ontdekte onze gewasbeschermingsapp én kon een goede schatting maken van het aantal deelnemers aan onze actie tijdens de beurs. Hij wint een set spuitdoppen ter waarde van 300 euro. Proficiat!

Documenten