NieuwsDe Bus Kim, Depraetere Dieter, donderdag 16 november 2017

Een waterbekken heeft meer functies dan je denkt!Artikels

Water is één van de belangrijkste grondstoffen op ieder land- en tuinbouwbedrijf. De tijdelijke opvang van hemelwater is een goede alternatieve waterbron. Met een aangepaste aanleg en goed beheer kan je meerdere functies combineren, zoals natuurontwikkeling en waterzuivering.  

Een waterbekken heeft meer functies dan je denkt!

Nattere winters en drogere zomers met minder, maar intensere buien maken het op veel landbouwbedrijven noodzakelijk om hemelwater uit regenrijke periodes tijdelijk op te vangen. Steeds meer landbouwers leggen een waterbekken aan voor het gebruik van hemelwater.

Ze doen dat in eerste instantie omwille van economische redenen, in functie van beregening van waterbehoevende teelten, zoals spinazie en bloemkool, of als nuts- of drinkwater in de veeteelt. Op andere plaatsen worden infiltratiebekkens aangelegd, zodat water van de verharde oppervlaktes niet rechtstreeks en met piekdebieten in de nabije waterloop terechtkomt. Waterspaar- of infiltratiebekkens kunnen namelijk een positief effect hebben op de buurt.

Individuele water(spaar)bekkens die stroomopwaarts aangelegd worden, vangen water op. Zo ontstaat er stroomafwaarts minder water- en modderoverlast na hevige neerslag. Met een aangepaste ecologische inrichting (schuine oevers, aangepaste beplanting, getrapt profiel,…) ontwikkelt een waterbekken zich in vele gevallen tot een waardevol biotoop voor watergebonden fauna en flora. Zo betekenen waterbekkens vaak ook een meerwaarde voor het landschap en de biodiversiteit.

Wil je meer weten? Download de praktijkgids ‘Ecologische inrichting van waterbekkens’.