NieuwsDejonckheere Nele, donderdag 12 oktober 2017

Landbouwverbreding: Welke weg kies jij?Artikels

Land- en tuinbouwbedrijven zijn diverser dan ooit. Naast teeltspecialisatie kiezen meer en meer bedrijven ervoor om hun bedrijfsvoering te diversifiëren naar nieuwe activiteiten. Daarbij komen ze in direct contact met consumenten of creëren ze meerwaarde voor hun producten. Denk bijvoorbeeld aan een hoevewinkel, B&B of zelfplukinitiatief. De mogelijkheden zijn onbeperkt, maar vergen een goede overweging. Via een studiedag over landbouwverbreding wil Inagro land- en tuinbouwers daarrond inspireren en op weg zetten.  

 
Landbouwverbreding: Welke weg kies jij?

Verbreding: niet nieuw, maar een veranderende markt  

Van oudsher oefenen hoeves verschillende functies uit naast voedselproductie. Zo was het vroeger niet ongewoon dat kinderen of mensen met een beperking opvang vonden op de boerderij. Verwerking en rechtstreekse afzet van producten zijn evenmin nieuw. Aardappelen of eieren kopen op de boerderij en boter van de boerenmarkt halen waren evident.  

Na een periode van schaalvergroting en specialisatie is er de laatste decennia opnieuw belangstelling voor de korte keten en dienstverlening. De huidige marktsituatie is bijzonder competitief en vergt een deskundige aanpak, met het oog op een vraaggerichte en rendabele bedrijfsvoering. Land- en tuinbouwers die verbredingsactiviteiten overwegen, maken daarom best een goede afweging. Daarbij houden ze rekening met hun kennis, competenties, passie en omgevingskenmerken. De nodige tijd, een goede entourage en een strategisch plan zijn ingrediënten die bijdragen tot een succesverhaal.  

  

Met informatie en inspiratie op weg  

Via een studiedag over landbouwverbreding willen Inagro en de Provincie West-Vlaanderen je op de goede weg zetten. Wil je je bedrijf verder uitbouwen richting verbreding, weet dan dat er meerdere opties zijn. Welke dat kunnen zijn, ontdek je op dinsdag 24 oktober 2017 in de Oude Melkerij in Gits. Het voorziene programma laat je proeven van diverse vormen van verbreding en wijst op succesfactoren via diverse infosessies van experten en inspirerende getuigenissen. Denk daarbij aan concrete voorbeelden over recreatie, korte keten en productinnovatie tot insteken over ruimtelijke ordening, fiscaliteit en strategie. 

De infomarkt vóór, tijdens en na de sessies geeft de aanwezigen de gelegenheid om elkaar en ruim vijftien ondersteunende landbouworganisaties te ontmoeten. Dit initiatief is geïnspireerd op een gelijkaardige studiedag van de provincie Vlaams-Brabant in 2016 en van de provincie Limburg in 2017.  

  

Ook iets voor jou?  

Overweeg je nevenactiviteiten naast je bestaande productie? Heb je graag mensen om je heen? Denk je eraan om meer te halen uit je product en omgeving en zo meerwaarde te creëren? Stip dan zeker deze inspiratienamiddag over landbouwverbreding aan in je agenda.  

  

>> Ontdek meer gedetailleerde info over het programma en schrijf je in via www.inagro.be/welkewegkiesjij

  

Meer informatie: nele.dejonckheere@inagro.be of 051 27 32 25 

Deze studiedag is een initiatief van:  

LogosSV2.jpg