NieuwsDe Bus Kim, Depraetere Dieter, donderdag 28 september 2017

Allemaal beestjes! … Maar wat doe je er nu mee?Artikels

‘Fauna’ is een heel ruim begrip - ook in een  landbouwcontext- en omvat meer dan nuttige bestuivers en plaagsoorten. Inagro wil al z’n kennis rond diersoorten op en rond landbouwbedrijven gebundeld aan de boer aanbieden en  rolt momenteel een ‘dienstenaanbod landbouw gerelateerde soorten’ uit. Heb jij interesse in een gratis ‘fauna’plan van aanpak voor je bedrijf? Heb je vragen rond specifieke faunasoorten waar je niet weet bij wie je terecht kan? Contacteer dan Inagro.

Allemaal beestjes! … Maar wat doe je er nu mee?

Hoe ruim is ‘fauna’ in een landbouwcontext?
‘De ene zijn dood is de andere zijn brood’ of ‘eten en gegeten worden’…  allemaal uitspraken die zeker van toepassing zijn in de faunawereld. Denk maar aan de natuurlijke vijanden (plaagbestrijders) die  heel wat plaagsoorten uit de weg ruimen. Of vogelsoorten zoals kerk- en steenuil of torenvalk, die prima muizenjagers zijn. Of de zwaluwen, mezen en vleermuizen, die zot zijn van insecten, (stal)vliegen, muggen, knutten, schadelijke nachtvlinders, …

Grotere overlastsoorten (houtduiven, reeën, everzwijnen, kraaiachtigen, …) muizen hier uiteraard van onder, maar daarvoor bestaan dan wel heel wat technieken om schade te voorkomen of te beperken. Dergelijke afweermiddelen zijn echter vaak niet specifiek en zullen ook hun effecten hebben op soorten die we niet als hinderlijk ervaren en die zelfs nuttig kunnen zijn. Als je beslist om houtduiven te weren door netten te leggen, kan het gebeuren dat er een torenvalkje in komt vast te zitten, waardoor je plots met een muizenplaag af te rekenen krijgt. Het is belangrijk om de maatregelen die je wenst te ondernemen, goed op elkaar af te stemmen. En dat brengt ons naadloos bij de noodzaak aan een specifieke maar integrale aanpak van diersoorten op en rond je bedrijf. Geen gemakkelijke opdracht, maar wel één waar Inagro zijn schouders onder wil zetten.

2017-09-28-ree.PNG


Inagro werkt voor jou aan een bedrijfsspecifiek geïntegreerd faunaplan
Het basisidee van een geïntegreerde faunawerking vertrekt vanuit het voorkomen van en de samenhang tussen specifieke faunasoorten op welbepaalde types landbouwbedrijven.  Tijdens een eerste bedrijfsscreening, overlopen we samen met de landbouwer welke diersoorten er aanwezig zijn of ooit waren, van welke soorten je mogelijk schade of overlast ondervindt, … Daarna maken we een vrijblijvend faunalan voor je op met specifieke aanbevelingen per soort. Interessante soorten zullen we proberen te stimuleren door op welbepaalde strategische plaatsen nestkasten op te hangen, andere soorten zullen we proberen te weren door toepassing van gerichte afweermethodes. Inagro stelt deze dienstverlening volledig gratis ter beschikking aan de landbouwer en reikt tools aan om met dergelijk integraal faunaplan aan de slag te gaan.


Benieuwd naar de faunahorizonten op en rond jouw bedrijf? Contacteer kim.debus@inagro.be


Inagro is voor jou het centrale aanspreekpunt Fauna
Over welke soort het ook gaat, bij Inagro kan je terecht met al je vragen rond soorten die te maken hebben met land- en tuinbouw. We maken het met onderstaande lijst graag wat concreter:

  • Welke wetgeving geldt er voor specifieke faunasoorten zoals Canadese ganzen?
  • Waar kan ik informatie vinden over de bestrijding van hazen?
  • Welke (preventieve) acties kan je ondernemen om wildsoorten zoals houtduiven te verjagen van je percelen en schade aan teelten te voorkomen?
  • Hoe kan ik mijn bedrijf aantrekkelijker maken voor nuttige insecten, bestuivers en waardevolle faunasoorten, zoals zwaluwen en vleermuizen?
  • Wie kan mij informeren over de verschillende soorten nestkasten en de mogelijkheden op mijn bedrijf?
  • ....


Heb je vragen rond specifieke faunasoorten? Neem contact op met kim.debus@inagro.be

WVL_europldbfonds.PNG