NieuwsVandekerckhove Helena, Dejonckheere Nele, donderdag 28 september 2017

Dit was Krachtboer 2017...Artikels

Zondagochtend vroeg zakten een 100-tal landbouwers af naar het pittoreske Dranouter. Een gebald programma met een lezing, een beklijvend panelgesprek van landbouwers en interactieve thematafels toonden dat er nog veel goesting is voor land- en tuinbouw in Vlaanderen. Tegelijk was er eensgezindheid over het feit dat de toekomst ons voor onvoorspelbare uitdagingen stelt en overheidsmaatregelen het verschil kunnen maken.

Dit was Krachtboer 2017...

Nadat gedeputeerde Naeyaert de aanwezigen verwelkomde gaf professor Jeroen Buysse (UGent) de aftrap door de afzetmarkt voor onze Vlaamse landbouwproducten binnen een globaal kader te schetsen. Duidelijk werd in zijn betoog: de overheid moet ervoor zorgen dat verschillende landbouwmodellen zich kunnen ontwikkelen en randvoorwaarden vastleggen. Die randvoorwaarden hebben betrekking tot maatschappelijke bezorgdheden (stikstofgehalte in de bodem, biodiversiteit, …). Met andere woorden, goede randvoorwaarden moeten diversiteit in de praktijk ten goede komen.

En zo was de toon van de voormiddag meteen gezet. Eenheid in het streven naar een duurzame economische, sociale en ecologische toekomst voor landbouw, maar met een diversiteit aan oplossingen en technieken. Dat doel voor ogen houden is een belangrijke motor om samen vooruit te gaan. Er rekening mee houdend dat onze landbouw ook binnen een breder, mondiaal kader opereert.

“Wist je bijvoorbeeld dat van een aantal belangrijke Vlaamse landbouwproducten maar zo’n 10% geëxporteerd wordt, maar deze 10% wel de prijs zet?”

We hoorden vijf landbouwers aan het woord met een heel verschillende achtergrond maar een gedeelde liefde voor het vak en een vastberaden geloof in een duurzame toekomst. Er klonk een duidelijke roep naar de overheid om werk te maken van een grondbeleid wil landbouw ook haalbaar zijn voor toekomstige generaties. Spontaan applaus in de zaal toen het ging over de sociale duurzaamheid in landbouw. Contracten, kleine marges, onderhandelingsposities zorgen er soms voor dat de spanning en het malen de sfeer in huis bepalen. Laat ons niet vergeten menselijk en betrouwbaar te zijn en te blijven geloven in je eigen pad.

Aan de tafels werd in verschillende richtingen geïnspireerd. Een kruisbestuiving tussen theorie en praktijk; tussen diverse landbouworganisaties en landbouwers. Er werd heel wat verteld aan de tafels, al was de tijd veel te snel om. “Zo’n momenten van wederzijdse uitwisseling en inspiratie mogen er wel meer zijn” hoorden we vaak terug komen.

2017-09-28-krachtboerdiscussie.PNG

Via deze weg nog eens bedankt aan iedereen die er was, en bedankt voor de vele waardevolle input!


2017-09-28-krachtboerlogo1.png