NieuwsCoopman Franky, woensdag 06 september 2017

Hoe gezond is jouw bodem? Bezoek ons op de Werktuigendagen - deel 2Artikels

Op 23 en 24 september verwelkomen we je op onze beursstand (nr. 626) op de Werktuigendagen in Oudenaarde. We geven tips hoe je tot een gezonde, levendige bodem kunt komen. Door de bandenspanning af te stemmen op je activiteit kan je verdichting vermijden en problemen als pleksgewijze groeiachterstand en slechte ontwatering voorkomen. In dit nieuwsbericht geven we al enkele tips. Op de Werktuigendagen vertellen we je nog wat meer.

Hoe gezond is jouw bodem? Bezoek ons op de Werktuigendagen - deel 2

Problemen door bodemverdichting steken steeds vaker de kop op. Denk bijvoorbeeld aan pleksgewijze groeiachterstand en slechte ontwatering. Daarom is het van het allergrootste belang om zorg te dragen voor onze bodem en bewerkingen uit te voeren met de juiste bandenspanning.

Verdichting gaat dieper en is ernstiger dan je zou denken. Mogelijke gevolgen van bodemverdichting zijn onder andere slechte waterinfiltratie, moeilijker berijdbaar perceel, slechte wortelontwikkeling en slechte opname van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast stijgt ook het risico op erosie en afspoeling van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Al die zaken leiden makkelijk tot 20% minder gewasopbrengst!

1 cm diepere insporing vraagt 10% meer brandstof
Bodemverdichting ontstaat als de druk op de bodem groter is dan de bodemweerstand. Bodemverdichting opheffen is lastig en vergt zware machines. In de ondergrond is het zelfs onomkeerbaar. Voorkomen is dus beter dan genezen.

Dat kan met een variabel drukwisselsysteem op de trekker. Het uitgangspunt is de juiste bandenspanning bij de veldbewerking, met oog voor een laag brandstofverbruik en lage bodembelasting.


Bodemdruk op het veld niet meer dan 1kg/cm² of 10 ton/m²
15_LR_bandenspanning_wegen.jpgAls de tonnages waarmee we ons het veld op begeven blijven toenemen, moeten we zoeken naar manieren om het contactoppervlak tussen werktuig en bodem zo groot mogelijk te maken. Dat kan met rupsen of een aangepaste bandenspanning. Maar ook als de omstandigheden minder gunstig zijn, of als je de goede bodemstructuur wil behouden, moet je met een gepaste bandenspanning het veld op.

Tijdens het transport over de weg kan de trekker gerust met een hogere bandenspanning rijden, bijvoorbeeld 1.8 bar. Zo verlaag je de rolweerstand en is er minder slijtage van de banden.

Maar het is onveilig om die hoge bandenspanning aan te houden op het veld. Met een eenvoudige instelling kan je de bandenspanning verlagen naar 0.8 bar om bodembewerkingen uit te voeren. Dankzij de lagere bandenspanning wordt het contactoppervlak tussen band en bodem groter. Zo treedt er minder slip op, zal de trekkracht vergroten en verbruik je minder brandstof. Het voornaamste voordeel is de beperkte insporing in het bodemprofiel.

 

Pas de bandenspanning niet zomaar aan!
Er is wel een belangrijke voorwaarde: pas de bandenspanning niet zomaar aan!

  • Vraag zeker na bij je bandencentrale of jouw type banden geschikt is om met lagere druk te rijden.
  • Pas de bandenspanning aan naargelang de omstandigheden. Raadpleeg daarvoor de bandenspanningstabel bij jouw bandenfabrikant of -centrale.

 

Wil je meer weten? Bezoek ons op de Werktuigendagen!

  • Wanneer? Zaterdag 23 en zondag 24 september 2017, van 09.00 u tot 18.00 u
  • Waar? Heurne (Oudenaarde)
  • Wie? Ontmoet onze bodemexpert Franky Coopman.

 

 

 

Dit advies kadert in het Interreg-project 'Leve(n)de Bodem'. Het project Leven(de) bodem is gefinancierd binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu.

Logoblok voor blogs.jpg