NieuwsStorme Kathleen, woensdag 31 mei 2017

De omgevingsvergunning , terug uitgesteld!Artikels

Er wordt al jaren gesproken over de invoering van de omgevingsvergunning.  Dit is de koppeling van de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning in éen vergunning = de omgevingsvergunning.   Voor gemeenten die uitstel vroegen tot 1 juni is deze overgangsregeling nu verlengd tot 1 januari 2018.

De omgevingsvergunning , terug uitgesteld!

De omgevingsvergunning werd op 23 februari 2017 ingevoerd in Vlaanderen.  Deze invoering koppelt de bouw- en milieuvergunning én verplicht je om het aanvraagdossier digitaal in te dienen.

Net daar wringt het schoentje. Omdat de meeste gemeenten IT-matig nog niet beschikken over de juiste, aangepaste software, konden zij uitstel vragen tot 1 juni om het nieuwe systeem in te voeren. Maar gezien dat het digitale loket nog steeds niet naar behoren werkt, is op 24 mei officieel bekend gemaakt dat het Vlaams Parlement beslist heeft om deze overgangsmaatregel te verlengen tot 1 januari 2018.


Let wel: de provincies en 6 gemeenten, waaronder 2 West-Vlaamse, werken wel reeds met de omgevingsvergunning.  

Concreet:

  • Omgevingsvergunning: alle aanvraagdossiers die ingediend worden bij:
    • gemeente Staden en Langemark-Poelkapelle
    • provincie

  • Aanvragen voor stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning apart volgens het ‘oude’ systeem:  
    • alle andere West-Vlaamse gemeenten


klasse 1 bedrijf:

Voor alle bouw- en milieuvergunningsaanvragen moet je dossier naar de provincie.  Dit wil zeggen dat ze gekoppeld worden in de omgevingsvergunning en digitaal moeten ingediend worden.  Ook al gaat het bv. slechts over het bouwen of verbouwen van een garage.

Klasse 2 bedrijf:

  • Heb je een klasse 2 bedrijf en je vergunningsaanvraag gaat over een locatie in Staden of Langemark- Poelkapelle, dan moet je een omgevingsvergunningsaanvraag digitaal indienen bij de gemeente.
  • Voor alle andere gemeenten dien je je milieu- en bouwvergunning nog apart in, zoals het vroeger steeds was.


Dus voor de klasse 2 bedrijven blijft alles nog even zoals het was, voor de klasse 1 bedrijven (en klasse 2 bedrijven in Staden en Langemark- Poelkapelle) worden bouw- en milieuvergunning al gekoppeld in de omgevingsvergunning.  

Heb je nog vragen of advies rond aspecten ruimtelijke ordening.  Bel of mail gerust naar Kathleen Storme
E Kathleen.Storme@inagro.be
T 051 27 33 87