NieuwsDedeyne Anneleen, maandag 06 maart 2017

Kansen voor de Korte Keten in de regio Moubeek-Vloethemveld?Artikels

Inagro voerde vorig jaar een verkennend onderzoek uit omtrent het aanmoedigen van korte keten in de regio Moubeek-Vloethemveld. 24 hoeveverkooppunten en de betrokken gemeenten Zedelgem, Jabbeke en Torhout werden bevraagd. De studie met de resultaten werd vorige week in Zedelgem voorgesteld aan de betrokken landbouwers en gemeenten.

Kansen voor de Korte Keten in de regio Moubeek-Vloethemveld?

Binnen de perimeter van het inrichtingsproject Moubeek-Vloethemveld bevinden zich al heel wat hoevewinkels of landbouwbedrijven die actief de korte keten bespelen. Hun activiteiten, ambities en noden werden onder de loep genomen via diepte-interviews. Ook maatregelen die wenselijk zijn in het kader van Landinrichting of van het traject Korte Keten regio Brugge werden bevraagd. Daarnaast werden ook de drie gemeenten bevraagd naar hun rol en ondersteuning van de korte ketenverkoop.

Kaartje_KK_03032017.PNG
Onderzoeksgebied met aanduiding ligging van geïnterviewde landbouwers (excl. imkers)

Het onderzoek bundelt die informatie en formuleert actiepunten voor de gemeenten, de VLM (in het kader van Landinrichting) en de landbouwers zelfs. Aan de landbouwers wordt gesuggereerd om onder meer:

  • in te zetten op een aantrekkelijke website en bebording;
  • in te spelen op toeristen en recreanten via bijvoorbeeld een picknickbank met educatieve of interactieve panelen;
  • deel te nemen aan events, zoals fietsroutes in de gemeente, Week van de Korte Keten en streekproductenmarkt.
  • samen te werken met andere landbouwers, maar ook met andere organisaties en bedrijven, zowel op vlak van aankoop als wat verkoop betreft.
  • professionele klanten te stimuleren om de oorsprong van hun producten kenbaar te maken.


>> Download het uitgebreide verslag van de studie.

 

Het onderzoek kadert binnen een opdracht van de Provincie West-Vlaanderen i.s.m. de Vlaamse Landmaatschappij met medewerking van de Stad Torhout, gemeente Zedelgem en gemeente Jabbeke. Het kadert binnen Landinrichting Veldgebied Brugge - Inrichtingsproject Moubeek-Vloethemveld en het actieplan Korte Keten in de Brugse regio.

 

Foto: Teja De Prins

logobanner_KK_03032017.png