NieuwsPertry Ine, vrijdag 20 januari 2017

Leerstoel voor stadstuinbouw en naam voor innovatieve dakserre gelanceerdArtikels

Op vrijdag 20 januari lanceerden Inagro, Universiteit Gent en REO Veiling een leerstoel voor stadstuinbouw onder de naam “Agrotopia”. Daarmee willen ze ondernemers in binnen- en buitenland inspireren in concepten voor verticale land- en tuinbouw en stadstuinbouw. Agrotopia biedt kansen om duurzame glastuinbouw verder te ondersteunen met onderzoek en demonstratie van innovatieve toepassingen in een unieke proefomgeving, dicht bij de producent. 

 
Leerstoel voor stadstuinbouw en naam voor innovatieve dakserre gelanceerd

Het areaal serres in Vlaanderen kende de voorbije jaren een dalende evolutie. Met het Vlaamse actieplan rond glastuinbouw schiet de overheid in actie. Maar ook Universiteit Gent, Inagro en REO Veiling willen bijdragen tot een positieve beeldvorming rond glastuinbouw in Vlaanderen. De investering in nieuwe onderzoeksinfrastructuur en de start van een leerstoel scheppen kansen voor toekomstgerichte en professionele stadslandbouw. 

Wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek samen in één leerstoel 

UGent, REO Veiling en Inagro slaan voor dit project de handen in elkaar om duurzame glastuinbouw verder te ondersteunen. De leerstoel brengt wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek samen. In de dakserre zal de nadruk liggen op meervoudig ruimtegebruik, innovatieve energiebesparende technieken, recuperatie van afvalstromen, logistieke ondersteuning door robotisering, smart farming en precieze tuinbouw door teeltsturing. 

De infrastructuur komt op een plaats waar de producent en de afnemers van verse groenten elkaar dagelijks treffen. Zo wordt Agrotopia niet zomaar een plaats voor onderzoek, maar ook een unieke locatie voor ontmoeting. “De dakserre is bij uitstek een plaats waar onderzoekers, telers, toeleveranciers, technologiebedrijven, kenniscentra, onderwijs en maatschappij elkaar kunnen ontmoeten en kunnen samenwerken”, vertelt Ine Pertry, die het project vanuit Inagro opvolgt. 

ext 02_metbron_lq.jpg

“De nieuwe dakserre op de kistenloods van REO Veiling in Roeselare zal vanaf 2018 dienst doen als belangrijke, toekomstgerichte proeflocatie voor onderzoek naar de teelt van bladgewassen en vruchtgroenten”, vult Ine aan. In de bestaande serre op de site van Inagro in Beitem zal de focus liggen op basisonderzoek in grondteelt, diversificatie en voorbereidend onderzoek voor de dakserre.

Innovatie in serreteelt is nodig 

De leerstoel wil zowel de ruimtelijke problematiek als de stijgende productiekost aanpakken. Professor Jan Pieter van UGent legt uit: “Ten eerste zullen we inzetten op innovatie, onder meer om meervoudig ruimtegebruik in de serre mogelijk te maken. Ten tweede willen we glastuinbouw samenbrengen met andere functies en sectoren.” Een voorbeeld van meervoudig ruimtegebruik is het gebruik van carrousels met goten, potten, of ook meerlagensystemen met extra belichting. 

_INA8399_2_LR.jpgDe integratie met andere sectoren biedt veel kansen, aldus Bart Naeyaert, voorzitter van Inagro: “Dit sluit aan bij de duurzame ontwikkeling van de glastuinbouwsector die we voor ogen hebben. Wel komen hier een aantal technologische uitdagingen bij kijken. Met deze nieuwe vorm van glastuinbouw gaan we op zoek naar nieuwe kansen voor de sector. We sluiten hiermee ook naadloos aan op de actuele ideeën rond stadslandbouw die steeds meer terrein winnen. Zo dragen we bij aan de mogelijke oplossingen om de groeiende stedelijke bevolking van veilig en vers voedsel te voorzien.” 

De start van de bouw van de dakserre op de kistenloods van REO Veiling is gepland voor augustus 2017. De serre opent haar deuren in 2018.