NieuwsVandekerckhove Helena, dinsdag 04 oktober 2016

De korte keten van toen - historische tentoonstellingArtikels

De korte keten. Zo willen we het weer: karnemelk kopen op de boerderij, fruit plukken in de boomgaard van de boer, wekelijks je bestelling ophalen bij de producent. En er hoort een babbeltje bij, een glimlach. We weten dat voeding vandaag een lange weg aflegt van de akker tot op ons bord, van landbouwer over groothandel en supermarkt tot consument. Ontdek de geschiedenis en de bijzondere weetjes van de landbouw in de zuidelijke Westhoek doorheen deze fascinerende tentoonstelling.

De korte keten van toen - historische tentoonstelling

De tentoonstelling "De korte keten van toen" toont hoe de afstanden vroeger korter was. Het voedsel kwam ‘recht van ‘t veld’. Burgers kweekten zelf groenten, varkens werden thuis geslacht en boeren verkochten hun oogst op de markt. Ontdek de geschiedenis en de bijzondere weetjes van de landbouw in de zuidelijke Westhoek doorheen deze fascinerende tentoonstelling. Wat groeide er op de akkers? Wat bewoog er in de weiden? Wat kon je kopen op de zaterdagmarkt?


Praktisch:

De tentoonstelling loopt van 22 oktober tot en met 16 december 2016 in de bibliotheek van Ieper. De toegang is gratis.


Lezing Recht van tveld-Zuidelijke Westhoek.jpgAansluitend bij de tentoonstelling is op 14 oktober de lezing ‘Een geschiedenis van de landbouw in de zuidelijke Westhoek' door Brecht Demasure en op 9 december de lezing 'Vlees eten in België in de 19de en 20ste eeuw' door prof. dr. Peter Scholliers.


Alle informatie over de expo vind je op www.archief.ieper.be/recht-van-t-veld.

 

partners_rechtvantveld_04102016.PNG

Deze tentoonstelling is een samenwerking tussen Stadsarchief Ieper en CAG. De expo 'Recht van 't Veld' kadert in het LEADER-project Westhoek 'Eetbaar Landschap'.


Meer informatie over het project www.eetbaarlandschap.eu