NieuwsClaeys Jonas, woensdag 20 juli 2016

Kleine diertjes met grote kansenArtikels

Door de groeiende interesse in de kweek van insecten, krijgt Inagro daarover regelmatig vragen vanuit de primaire sector. Om die nieuwe vragen te kunnen beantwoorden, kweken we zelf meelwormen (Tenebrio molitor) voor onderzoeksdoeleinden. Voornamelijk de opschaling en automatisatie van de kweek staan hoog op de agenda.

Kleine diertjes met grote kansen

Op vlak van wetgeving nam België het voortouw in de Europese Unie. Sinds begin 2013 zijn een tiental insectensoorten toegelaten voor consumptie. Bovendien zijn insecten veelbelovend als duurzame alternatieve voedingsbron, voornamelijk het eiwitgehalte is interessant. Daardoor stijgt de interesse in grootschalige kweek van die kleine organismen. Uit de vragen van de primaire sector blijkt een groeiende interesse in de mogelijkheden van insecten.

Uiteraard zijn er wereldwijd veel verschillende insectensoorten die in aanmerking kunnen komen voor massakweek, maar door de beperkte lijst werd de keuze sterk ingeperkt. Op basis van de bestaande kennis, de beschikbaarheid van voedersubstraat en de vrij korte levenscyclus koos Inagro voor de productie van meelwormen (Tenebrio molitor). Bovendien zijn er al bedrijven actief in de verwerking van meelwormen in voeding.

Opschaling met automatisatie

meelwormen_20072016.jpg
Momenteel vraagt de kweek van de meelwormen veel handenarbeid omdat meeltorren op verschillende momenten eitjes afleggen en er kannibalisme kan voorkomen tussen de verschillende levensstadia. Het is bijgevolg belangrijk om de verschillende stadia op regelmatige basis van elkaar te scheiden. Daardoor stijgt de prijs van de insecten zelf en bijgevolg ook van de voedingswaren waarin ze verwerkt worden.

Daarnaast zijn er verschillende ziektes en problemen gekend. Het is bijgevolg zeer belangrijk om hygiënisch te werk te gaan. Door de doorgedreven vorm van automatisatie wordt de prijs gedrukt. Dit maakt de prijs van voeding op basis van insecten niet enkel nutritioneel, maar ook financieel interessant.

Om opschaling mogelijk te maken, wil Inagro werken aan de automatisatie van de kweek onder hygiënische omstandigheden. Hierbij zijn zowel de kweekruimten als de voedersubstraten voor de insecten van groot belang. Daarnaast willen we ons toeleggen op de nutritionele behoeften van de meelwormen, zonder het economische luik uit het oog te verliezen.
Voor meer informatie over insectenkweek en de bijhorende wetgeving kan je contact opnemen met Jonas Claeys.