NieuwsStorme Kathleen, Depraetere Dieter, donderdag 30 juni 2016

Analyseer je looplijnen en boek twee weken tijdswinst per jaarArtikels

Looplijnen op het bedrijf, we staan er zelden bij stil. Hoeveel tijd heb je nodig om naar je stallen te gaan? En om voeder aan te brengen? En voor het verhokken van de ene stal naar de andere? Bedenk eens welke tijdswinst je maakt als je elke dag je werk in een kwartiertje minder tijd kunt afwerken. Inagro helpt je om efficiënte, korte looplijnen te vinden en dus efficiënter te werken.

Analyseer je looplijnen en boek twee weken tijdswinst per jaar

Bedenk eens welke tijdswinst je maakt als je elke dag je werk in een kwartiertje minder tijd kunt afwerken. Even een snelle rekensom: een kwartiertje langer werken per dag betekent 91 uren extra per jaar. Dat is iets meer dan twee werkweken voor een arbeider!

Wanneer je plannen maakt om op je bedrijf veranderingen aan te brengen (bouwen of verbouwen), analyseer dan zeker je looplijnen. Bekijk welke afstanden je aflegt voor je werkzaamheden. Neem bij de bouw van een nieuwe stal of loods dit aspect zeker mee, want efficiënte, korte looplijnen staan recht evenredig met de efficiënte arbeid en dus pure tijdswinst.

Zelf ben je zo gewoon je werk op een bepaalde manier te doen, waardoor je niet altijd neutraal oordeelt. De dienst bedrijfsintegratie van Inagro begeleidt je om die bedrijfsblindheid te doorprikken. We analyseren het bedrijf en de looplijnen in nauw overleg. Daarna denken we actief mee hoe we de looplijnen efficiënter kunnen maken en welke aanpassingen daarvoor mogelijk en haalbaar zijn.  

Bij Inagro kan je terecht voor gratis en onafhankelijk advies!

Contacteer Kathleen Storme via 051 27 33 87 of Kathleen.Storme@inagro.be.
 
 

Dit initiatief kadert binnen het PDPO-project ‘Bedrijfsintegratie als opstap naar verhoogde omgevingskwaliteit’ dat wordt mogelijk gemaakt met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.
 
2016-03-29-ML-bovok.JPG