NieuwsDegroote Elise, Verhaeghen Bart, woensdag 22 juni 2016

60 jaar landbouw in een notendop – deel 3: Marktgericht producerenArtikels

Landbouw is de voorbije decennia veel veranderd. Of toch niet? Naar aanleiding van 60 jaar onderzoek in Beitem en 5 jaar Inagro gingen we op zoek naar een antwoord op die vraag. Door oude verhalen samen te brengen met nieuwe kritische inzichten, brengen we de parallellen en de evoluties in de landbouw in kaart. De derde uitdagingen in deze reeks is “marktgericht produceren”.

60 jaar landbouw in een notendop – deel 3: Marktgericht produceren

Marktgericht produceren

Doorheen de jaren is de rendabiliteit van de landbouwbedrijven achteruitgegaan. Landbouwers moeten keuzes maken: schaalverandering, meerwaardecreatie, specialisatie, diversificatie of reconversie. In de loop der jaren heeft het onderzoek in Beitem de sector daarin willen helpen door onderzoek te doen in een grote diversiteit aan teelten, maar ook door nieuwe teelten aan te bieden. De snelheid van de verandering is nog nooit zo groot geweest…

Bekijk hier de kritische inzichten van onze getuigen…

En wat denkt de sector?
 
Tijdens de jubileumviering van 11 maart debatteerden sectorgenoten over de kwestie. Voor het thema "marktgericht produceren" gingen Paul Demyttenaere (directeur Reo Veiling), Bernard Haspeslagh (directeur ARDO), Johan Deweer (Melkveehouder en kaasmaker ’t Groendal) en Georges Van Keerberghe (Boerenbond) rond de tafel zitten. Ze kregen vragen over ondernemerschap en het belang van flexibiliteit voorgeschoteld, zoals "Hoe denken versmarkt en verwerkende industrie over verschillende sporen als bio, nieuwe groenten en specifieke kwaliteitsklassen?", "Worden allerhande nichemarkten als oplossing voor de crisis overschat?" en "Hoe moeten landbouworganisaties hun aandacht verdelen over de verschillende mogelijkheden?".
 
_INA2460.JPGUit hun debat blijkt dat het niet de landbouwers, noch de grote bedrijven zijn die de afzet bepalen. Het is de markt die aangeeft wat er afgenomen wordt. Georges Van Keerberghen gaf aan dat Vlaanderen in het verleden te veel nadruk gelegd heeft op kostenefficiënte bulkproductie. Volgens hem moet de sector evolueren naar enerzijds bedrijven die zich op nichemarkten richten en anderzijds bedrijven die doordacht groeien. "Want één oplossing die werkt voor alle bedrijven, bestaat niet”, stelde hij.
 
Paul Demyttenaere spreekt liever niet over niche- en bulkproducten, aangezien beide hetzelfde doel hebben: tegemoetkomen aan de vraag. Volgens Bernard Haspeslagh wil de markt niet alleen een goede prijs-kwaliteitverhouding, maar wegen onzichtbare kwaliteitskenmerken zoals smaak, voedingswaarde en duurzaamheid steeds meer door.
 
Het succes van landbouwproducten ligt dus in handen van de consument. En volgens nichespeler Johan Deweer is er nog ruimte: “hoe groter de landbouwbedrijven worden, hoe meer plaats er komt onderaan de markt voor kleinere spelers.”
 
De getuigen
 

Om een goed beeld te kunnen scheppen van hoe landbouw vroeger was, brachten we zes verschillende profielen samen: een directeur, een onderzoeker, een labomedewerker, een teeltoverste, een secretariaatsmedewerker en een proefveldhouder. Daarnaast zochten we voor elk profiel ook iemand jonger. Zo brengen we niet alleen het contrast tussen vroeger en nu, maar ook duidelijke gelijkenissen in beeld.


Bekijk ook de vorige filmpjes in deze reeks: ecologie en technologie