NieuwsVandekerckhove Helena, frieke.decreus@ieper.be, woensdag 22 juni 2016

Stadsarchief zoekt materiaal voor tentoonstellingArtikels

Het Stadsarchief Ieper werkt aan een tentoonstelling over het regionale voedselverleden, "Recht van ’t veld". Om die historische expo te stofferen zijn de initiatiefnemers op zoek naar oude foto's van landbouw in de Westhoek: de keuken, restaurants, feestzalen, kruidenierszaken, slagerijen, mensen aan het werk op het veld, landbouwbedrijven en gezinnen aan tafel. Heb jij originele foto’s, postkaarten of andere beelden van voor 1980 die passen binnen dit thema?

Stadsarchief zoekt materiaal voor tentoonstelling
Bezorg ons jouw originele foto’s, postkaarten of ander materiaal van voor 1980 in het landbouwthema. Kom daarvoor eens langs in het stadsarchief. Het materiaal wordt ter plaatste gescand, zodat je de originelen meteen weer kunt meenemen.

Deze tentoonstelling is een samenwerking tussen het Stadsarchief Ieper, Erfgoedcel CO7 en het Centrum Agrarische Geschiedenis  in het kader van het project ‘Eetbaar Landschap’.
 
 
Openingsuren Stadsarchief:
  • Dinsdag-Vrijdag: 13u30-18u00
  • Vrijdag-Zaterdag: 9u00-12u00
 
 
Meer info:

Stadsarchief Ieper
Weverijstraat 7, 8900 Ieper
http://archief.ieper.be
 
Frieke Decreus
 
oude foto.jpgBron afbeeldingen: ‘WESTHOEK Verbeeldt’, Privécollectie
 
 
 
 
logo krachtboer.jpg