NieuwsVan Nevel Bram, Maddens Eva, donderdag 28 april 2016

Laat mestlozingen het focusgebied niet bepalen. Meld ze aan CVBB!Artikels

Mestlozingen zijn helaas nog van deze tijd en kunnen ervoor zorgen dat een MAP-meetpunt rood blijft of rood wordt, met focusgebied tot gevolg. Door vermoedens van lozingen te melden aan CVBB kan het probleem aangepakt worden.

Laat mestlozingen het focusgebied niet bepalen. Meld ze aan CVBB!

Lozingen kunnen niet door de beugel. Iedereen is daarvan overtuigd. Toch gebeurt het nog door enkelingen, al dan niet bewust. Het melden van dergelijk probleem aan de bevoegde instanties zoals VLM-Mestbank is echter nog voor vele land- en tuinbouwers een stap te ver. Heb je een vermoeden dat een collega zich bezondigt aan lozingen, aarzel niet en licht CVBB in. We zullen aan de hand van vaststellingen ter plaatse (fotomateriaal, plaats, tijdstip en analyses) proberen de bron op te sporen. In tweede instantie gaan we het bewuste bedrijf erover aanspreken en een oplossing helpen zoeken. Nadien houden we dat bedrijf ook nauwlettend in het oog. Pas als de problemen zich blijven voordoen, is ook CVBB genoodzaakt verdere stappen te ondernemen en VLM op de hoogte te brengen.

 

Laat je focusgebied dus niet bepalen door één enkele lozing! Meld het aan CVBB!

 

CVBB West-Vlaanderen

051 27 32 33

martine.vansteelant@inagro.be