NieuwsTemmerman Femke, Verdonckt Pieter, donderdag 07 april 2016

Boeren in de bres voor bestuivers en natuurlijke vijandenArtikels

Dankzij de groepsaankoop voor bloemenmengsels is dit jaar opnieuw geïnvesteerd in de aanleg van 2,5 ha bloemenranden, verspreid over Vlaanderen. Een 20-tal boeren tonen daarmee dat ze ook oog hebben voor de nuttige biodiversiteit op hun bedrijf. Ook gemeenten en particulieren dragen hun steentje bij.

Boeren in de bres voor bestuivers en natuurlijke vijanden

Van 5 februari tot 9 maart kon je via Inagro zaden voor bloemenmengsels bestellen. Inagro organiseert die groepsaankoop al enkele jaren voor bioboeren. Sedert vorig jaar werd het initiatief ook breder verspreid naar alle leden van Inagro. De totale hoeveelheid bestelde zaden is goed voor de inzaai van ongeveer 2,5 ha bloemenranden. Die zullen verspreid over Vlaanderen worden aangelegd, voornamelijk op en rond akkers. Tot de initiatiefnemers behoren een 20-tal landbouwers, vier particuliere groepen en twee openbare besturen.

Ongeveer de helft van de oppervlakte zal ingezaaid worden met een mengsel van eenjarige soorten en de andere helft met meerjarig gras-kruidenmengsel. Beide mengsels bieden voedsel voor zowel bijen en hommels als voor natuurlijke vijanden. Bij zaai in april zal het eenjarige mengsel vanaf eind mei – begin juni bloeien. De eerste bloeier in het mengsel is boekweit die al in een jong stadium begint te bloeien. Zaai je een meerjarig mengsel in het voorjaar, dan is het langer wachten op de eerste bloei. Pas in het tweede jaar na zaai, zal je een goede voedselbron hebben voor bestuivers en natuurlijke vijanden. Het voordeel van de meerjarige rand is dat je de insecten ook een geschikte plaats biedt om te overwinteren nabij je akker. Zo creëer je op je bedrijf een waar reservoir van nuttige insecten die helpen bij de bestuiving en bij de bestrijding van insectenplagen in je gewassen.