NieuwsGrauwet katrien, donderdag 29 oktober 2015

Kamperen op de boerderij: wat zijn de mogelijkheden?Artikels

Het aanbod in West-Vlaanderen is klein. Te klein volgens de toeristische sector die genieten in het unieke en goede buitenleven als een trend aanstipt. Landbouwers en gemeenten wijzen naar de lastige wetgeving voor hun afwachtende houding. Wat er van aan is lees je verder en komt uitgebreid aan bod tijdens een infomoment van Inagro op 17 november.

Kamperen op de boerderij: wat zijn de mogelijkheden?

Eén van de huidige trends die de toeristische sector beïnvloeden is de belevingseconomie. Een consument wil niet enkel een vakantie meepikken maar ook iets beleven. Iets meemaken dat niet alledaags maar wel uniek is. Een typisch voorbeeld is genieten van het ‘goede buitenleven’. Het valt dan ook op dat het hoeve- en plattelandstoerisme doorheen de jaren aan terrein wint. Mensen kunnen op een actieve boerderij logeren en het alledaagse leven van een (landbouwers)gezin meemaken. Dit is ‘beleven’ ten top!


Naast ‘beleven’ zijn ook ‘kleinschaligheid’ en ‘back-to-basic’ belangrijke trends in de toeristische sector.  Een logiesvorm die hier perfect aan beantwoordt is kamperen. We merken dat de vraag naar (luxe) kampeermogelijkheden in West-Vlaanderen een stuk groter is dan het aanbod. Dat brengt ons bij het thema ‘kamperen op de boerderij’. Een hoevecamping beantwoordt perfect aan de toeristische vraag naar beleving, groen, rust, ruimte en authenticiteit.

Hier liggen kansen voor landbouwers die hun activiteiten en inkomen willen uitbreiden. Van start gaan met een kampeerterrein in agrarisch gebied is echter niet zo eenvoudig. Er moet voldaan worden aan zowel de regelgeving op het vlak van het Vlaams Logiesdecreet en van Ruimtelijke Ordening. En daar wringt vaak het schoentje.

Veel landbouwers weten niet welke stappen ze moeten ondernemen om een agrarische terrein vergund te krijgen als kampeerterrein. Daarnaast merken we binnen de verschillende gemeentes een subjectieve interpretatie van de wetgeving en een argwaan voor het woord ‘kamperen’. Dit resulteert vaak in uiteenlopende adviezen tussen gemeenten en een grijze zone van wat kan en wat niet kan.

Tijdens het infomoment ‘Kamperen op de boerderij’ dat plaats vindt op dinsdag 17 november om 13u30 bij Smart-ijs te Wingene willen we klaarheid scheppen in de complexiteit van de materie. Twee experts uit het werkveld komen de bestaande regelgeving toelichten. Daarnaast laten we ook 3 landbouwers die een kampeerterrein uitbaten hun ervaringen met jullie delen. Een niet onbelangrijke vraag die je jezelf immers ook moet stellen is of het uitbaten van een kampeerterrein wel iets voor jou is.  Hoeveel tijd ben je bereid om hieraan te besteden? Vind je het leuk om iedere gasten op je bedrijf te hebben? Welk loon wil je hieruit halen?...

Wil je weten of het opstarten van een kampeerterrein mogelijkheden biedt voor jou? Dan is het volgen van het infomoment ‘Kamperen op de boerderij’ alvast een eerste stap in de realisatie ervan.

 

Praktisch:

Gekoppelde thema's & sectoren: Landbouwverbreding